תמותה

השמנת יתר בגיל 85 ואילך אינה קשורה לעלייה בסיכון לתמותה

השמנת יתר ניבאה תמותה בקרב בני 84-75, אך בקרב בני 85 ומעלה הייתה לה דווקא השפעה מגינה

27.03.2012, 14:58

מחקרים לגבי השמנת יתר בקרב אנשים זקנים ולגבי הקשר בינה לבין סיכון לתמותה, הניבו תוצאות מנוגדות. החוקרים ביקשו לבחון את הקשר בין השמנת יתר לבין תמותה בקרב אנשים זקנים.

במקרה זה נערך סקר לאומי של דגימה אקראית של יהודים זקנים בישראל, שנערך בשנים 1989–1992. אנליזות כללו 1,369 משתתפים בני 75–94 שיכלו להגיב בעצמם ושהשתתפו בניסוי החתך והאורך של ההזדקנות (CALAS). נתוני תמותה אחרי 20 שנות מעקב נלקחו ממרשם התושבים הלאומי של ישראל.

השמנת יתר הייתה מנבאת של תמותה בקרב אנשים בני 75–84, אך מגיל 85 והלאה השמנת יתר הייתה דווקא בעלת השפעה מגינה מתמותה, אף על פי שהשפעה זו לא הייתה משמעותית סטטיסטית. תת-משקל, באופן עקבי, היה מנבא של תמותה.

החוקרים הסיקו כי הממצאים מרמזים על כך שהדגש הרב שמושם על מניעת השמנת יתר עשוי להיות לא רלוונטי לאנשים המתקרבים לגיל מבוגר מאוד, לפחות בכל האמור לגבי תמותה.

מקור:

Is there a reversal in the effect of obesity on mortality in old age? Cohen-Mansfield J. et al., J Aging Res. 2011;2011:765071. Advance Online Publication. 2011 Sep 28.

נושאים קשורים:  תמותה,  גריאטריה,  השמנת יתר,  מחקרים
תגובות