דמנציה

שימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות בקרב מטופלים בגיל הזקנה הלוקים בדמנציה

שימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות עלול להיות קשור לעלייה מסוימת בסיכון להתקף לב בקרב חולים בגיל הזקנה הלוקים בדמנציה

13.04.2012, 21:41

תרופות אנטי- פסיכוטיות (APs) נרשמות בשכיחות גבוהה לחולים בגיל זקנה הסובלים מדמנציה. שימוש בתרופות אנטי- פסיכוטיות קשור לעלייה בסיכון לשבץ איסכמי באוכלוסייה זו. מחקר זה נועד לבחון את הקשר בין שימוש ב-AP לבין הסיכון להתקף לב חריף (MI).

במחקר זה נעשה שימוש במסד נתוני תביעות מרשמים של קוויבק, קנדה, וזוהה קוהורט רטרוספקטיבי של חולים בגיל הזקנה הגרים בקהילה ושהתחילו טיפול במעכב של כולינאסטראז, בין 1 בינואר 2000 ל-31 בדצמבר 2009. לכל המשתמשים החדשים ב-AP במהלך תקופת הניסוי הותאמה דגימה אקראית של מטופלים שאינם משתמשים ב-AP. הסיכון ל-MI הוערך תוך שימוש במודלים של סיכונים יחסיים של קוקס ותוך התאמה עבור גיל, מגדר, גורמי סיכון קרדיווסקולאריים, שימוש בחומרים פסיכוטרופיים וניקוד נטייה. נוסף לכך בוצע ניסוי סדרת מקרים מבוקרים עצמית, תוך שימוש במודל רגרסיה של פואסון.

בקרב קוהורט המקור של 37,138 משתמשים במעכב כולינאסטראז, 10,969 (29.5%) התחילו טיפול ב-AP. בתוך שנה אחת מתחילת הטיפול ב-AP,י1.3% מהם חוו MI מקרי.

יחס הסיכון עבור הסיכון ל-MI אחרי התחלה של טיפול ב-AP היה 2.19 (95%iCI, 1.11-4.32) עבור 30 הימים הראשונים, 1.62 (95%iCI, 0.99-2.65) עבור 60 הימים הראשונים, 1.36 (95%iCI, 0.89-2.08) עבור 90 הימים הראשונים ו-1.15 (95%iCI, 0.89-1.47) עבור 365 הימים הראשונים. בניסוי סדרת המקרים המבוקרים עצמית, שבוצע ב-804 מקרי MI מקרב משתמשי AP חדשים, נמצא שיעור היארעות של 1.78 (95%iCI, 1.26-2.52) עבור התקופה של 1–30 ימים, 1.67 (95%iCI, 1.09-2.56) עבור התקופה של 31–60 ימים, ו-1.37 (95%iCI, 0.82-2.28) עבור התקופה של 61–90 ימים.

החוקרים הסיקו כי שימוש בתרופות אנטיפסיכוטיות קשור לעלייה קלה ומוגבלת בזמן בסיכון ל-MI בקרב חולים בגיל הזקנה הגרים בקהילה ומטופלים במעכב כולינאסטראז.

מקור:

Antipsychotic Use and Myocardial Infarction in Older Patients With Treated Dementia: Pariente A et al., Arch Intern Med. 2012 Mar 26. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  דמנציה,  גריאטריה,  התקף לב,  תרופות אנטי-פסיכוטיות,  מחקרים
תגובות