ניתוח לב

השלכות ארוכות טווח לדליריום לאחר ניתוח

במחקר שכלל מעקב במשך שנה לאחר ניתוח לב, נמצא כי בקרב משתתפים שסבלו מדליריום לאחר הניתוח, החזרה לרמה הקוגניטיבית הבסיסית הייתה אטית יותר

07.08.2012, 10:04

פגיעה קוגניטיבית לאחר ניתוחי לב היא שכיחה. מרבית המטופלים, אך לא כולם, חוזרים לרמת התפקוד שהייתה להם לפני הניתוח לאחר 3 חודשים. דליריום מתפתח אצל אחוז ניכר מהמנותחים לאחר ניתוח לב, וכרוך בעלייה בתמותה ובהידרדרות בתפקוד. ההשפעה שיש להתפתחות דליריום על הסיכוי לחזור לרמה הקוגניטיבית מלפני הניתוח אינה ברורה.

במחקר זה עקבו החוקרים במשך כשנה אחר חולים שעברו ניתוחי לב שלא היו ניתוחי חירום, כך שניתן היה לבחון את התפקוד הקוגניטיבי הבסיסי של המטופלים. התפקוד הקוגניטיבי דורג על פי מדד MMSEי(mini mental state examination) – מדד הנמצא בשימוש קליני שכיח.

המשתתפים עברו מבחן MMSE לפני הניתוח, והיו במעקב החל מהיום השני לאחר הניתוח ועד לשחרורם מבית החולים, על מנת לקבוע נוכחות דליריום (על פי CAM - Confusion assesement method ו- Delirium symptoms interview). בהמשך עברו המטופלים מבחן MMSE חודש, 6 חודשים ו-12 חודשים לאחר הניתוח.

225 משתתפים בגיל ממוצע של 73±6.7 שנים השתתפו במחקר. כרבע מהם היו נשים. 46% מהם פיתחו דליריום לאחר הניתוח. אלה שפיתחו דליריום נטו להיות מבוגרים יותר ומשכילים פחות, שיעור הנשים והמשתתפים שאינם לבני עור בקרבם היה גבוה יותר, וכך גם שיעור המשתתפים שסבלו מ-TIA בעבר. ציון MMSE לפני הניתוח של המשתתפים שפיתחו דליריום היה נמוך יותר (25.8 נקודות לעומת 26.9, P<0.001).

באופן כללי, על פי מודל סטטיסטי זוהתה ירידה קוגניטיבית (של 4.6 נקודות במדד MMSE) ביום 2 לאחר הניתוח, ולאחריה עלייה של נקודה אחת מדי יום בימים 3–5 לאחר הניתוח, ועלייה איטית יותר עד כ-6 חודשים לאחר הניתוח. הירידה הקוגניטיבית המיידית הייתה גבוהה יותר בקרב משתתפים שפיתחו דליריום (7.7 לעומת 2.1 נקודות, P<0.001). קצב ההחלמה הראשוני של התפקוד הקוגניטיבי היה מהיר יותר אצל משתתפים שפיתחו דליריום.

בקרב משתתפים שפיתחו דליריום, החזרה לרמה הקוגניטיבית הבסיסית הייתה אטית יותר ונמשכה כשנה במקום כחודש. שיעור המשתתפים שלא חזרו לרמה הקוגניטיבית הבסיסית לאחר שישה חודשים היה גבוה יותר בקרב משתתפים שפיתחו דליריום (40% לעומת 24%, P=0.01), לאחר 12 חודשים לא נמצא ההבדל מובהק (31% לעומת 20%, P=0.06).

החוקרים מסכמים כי דליריום לאחר ניתוח לב כרוך בסיכון מוגבר לירידה קוגניטיבית ולפגיעה ממושכת יותר בתפקוד הקוגניטיבי. זיהוי גורמי הסיכון לדליריום ומניעתו עשויים להוריד את שיעור הפגיעה התפקודית ארוכת הטווח. כמו כן, ייתכן כי מטופלים המפתחים דליריום זקוקים לתכנית שיקום מותאמת.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Saczynski et al.; Cognitive Trajectories after Postoperative Delirium, N Engl J Med. 2012 Jul 5;367(1):30-9.

נושאים קשורים:  ניתוח לב,  פגיעה קוגניטיבית,  דליריום,  MMSE,  מחקרים
תגובות