SPACE

ה"פוליפיל": שיפור משמעותי בלחץ-דם, הצמדות לטיפול ורמות LDL

כך מצא מחקר שבדק את הטיפול בגלולה המכילה מספר תרופות משולבות (Polypill), ושהוצג בקונגרס העולמי לקרדיולוגיה במלבורן

על פי נתונים שפורסמו בקונגרס העולמי לקרדיולוגיה במלבורן, טיפול בפוליפיל (Polypill) - שילוב של מספר תרופות בכדור אחד המכיל מינון קבוע של תרופות להורדת לחץ דם, כולסטרול ואספירין - הראה שיפור משמעותי הן בהיצמדות לטיפול והן בהפחתת הסיכונים.

החוקרים, ממכון ג'ורג' לבריאות עולמית, ניתחו מידע מ-3,140 מטופלים מאירופה, הודו ואוסטרליה, שסבלו ממחלות קרדיו-וסקולריות או שהיו בעלי סיכון גבוה לחלות במחלות קרדיו-וסקולריות.

תוצאות הנתונים הראו עלייה של 43% בהצמדות לטיפול התרופתי במהלך שנה אחת של טיפול בפוליפיל. זאת, בנוסף לשיפור תואם בלחץ-דם סיסטולי וברמות LDL אשר היו בעלי משמעות סטטיסטית גבוהה. היתרונות הגדולים נראו בקרב חולים אשר לא קיבלו את הטיפול התרופתי המומלץ בבסיס, דבר אשר תואם לרובם של החולים במחלות קרדיווסקולריות.

מחלות קרדיווסקולריות הינן עדיין גורם המוות העיקרי בעולם, והן אחראיות ל-17.3 מליון מקרי מוות בשנה. אסטרטגיות טיפול כגון פוליפיל עשויות להוות גורם חשוב בהגשמת היעדים של ארגון הבריאות העולמי, להפחתת המחלות הבלתי-מידבקות ב-25% עד לשנת 2025, במיוחד כאשר אסטרטגיית פוליפיל יכולה להיות זולה יותר בהשוואה למספר תרופות שנצרכות בנפרד.

הפרויקט, שקיבל את ראשי התיבות SPACEח (Single Pill to Avert Cardiovascular Events), התבסס על שלושה מחקרים קליניים שבוצעו בין השנים 2009 ל-2013.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
World Congress of Cardiology. Largest ever analysis on the use of a polypill in cardiovascular disease shows potential for improvements in patient care. 2014, May 5th.

נושאים קשורים:  SPACE,  Polypill,  פוליפיל,  לחץ דם,  כולסטרול,  אספירין,  CVD,  תחלואה קרדיווסקולרית,  מחקרים
תגובות