פרפור פרוזדורים

מדדי CHADS2 מדויקים גם בלי AF

בחולים לאחר תסמונת כלילית חריפה בהיעדר פרפור פרוזדורים ניבאו סולמות CHADS2 ו-CHA2DS2-VASc את הסיכון לשבץ איסכמי או TIA בדיוק דומה לזה בחולים עם פרפור פרוזדורים אך עם סיכון מוחלט נמוך יותר

27.05.2014, 08:55

בהמשך לשימוש הנרחב בהם בחולי פרפור פרוזדורים, ביקש מחקר, שהתפרסם זה עתה באתר כתב העת Heart, לבחון את היכולת של סולמות CHADS2 ו-CHA2DS2-VASc לנבא את הסיכון לשבץ איסכמי, אירוע איסכמי חולף (transient ischemic attack, TIA) או מוות בחולים ללא היסטוריה של פרפור או רפרוף פרוזדורים.

במחקר נכללו 20,970 משתתפים ללא פרפור פרוזדורים ידוע, ששוחררו לאחר תסמונת כלילית חריפה (acute coronary syndrome) בשנים 2005-2011. המשתתפים גויסו מהרישום (registry) הפרוספקטיבי Alberta Provincial Project for Outcomes Assessment in Coronary Heart diseaseי (APPROACH) של מדינת אלברטה, קנדה.

במעקב חציוני של 4.1 שנים אירע שבץ איסכמי ב-1.4% (297 משתתפים) ו-TIA ב-0.75% (156) מהמשתתפים, בעוד ש-9.0% (1,903) מהם נפטרו במהלך המעקב.

בריבוד היארעות השבץ לפי ציון הסולם נמצאה עלייה מובהקת (p<0.001) בהיארעות שבץ או TIA עם העלייה במספר הקריטריונים הנוכחים אצל המשתתף, עד להיארעות שנתית מוחלטת של ≥1% באלו עם ציון CHADS2 ≥ 3 או ציון CHA2DS2-VASc ≥ 4. שני סולמות הדירוג השיגו יכולת הבחנה סבירה (מדד C [שטח תחת העקומה] של 0.68 ו-0.71, בהתאמה) ואף ניבאו בצורה מובהקת (p<0.0001) את הסיכון לתמותה.

לאור הממצאים קובעים החוקרים, כי גם בהיעדר פרפור פרוזדורים, באלו שעברו תסמונת כלילית חריפה מצליחים סולמות CHADS2 ו-CHA2DS2-VAScל נבא את הסיכון ל-TIA או שבץ בדיוק דומה (אך בערכים מוחלטים קטנים יותר) לזה שנצפה בסובלים מפרפור פרוזדורים לא מסתמי.

החוקרים קוראים להמשך חקירת התועלת מכלים אלו בהערכת סיכון פקקתי-תסחיפי באוכלוסיית חולים זו והכוונת הטיפול נוגד הקרישה הנחוץ.

מקור:
Mitchell, L. B. et al. Prediction of stroke or TIA in patients without atrial fibrillation using CHADS2 and CHA2DS2-VASc scores. Heart heartjnl–2013–305303 (2014). doi:10.1136/heartjnl-2013-305303

נושאים קשורים:  פרפור פרוזדורים,  שבץ איסכמי,  אירוע איסכמי חולף,  CHADS2,  CHA2DS2-VASc,  transient ischemic attack,  מחקרים
תגובות