סטטינים

שינוי במראה גלולה גנרית קשור בהפסקת נטילתה בקרב חולי לב

חוקרים בארה"ב מצאו, כי שינוי בצבע התרופה הביא לעלייה של 34% בסיכוי להפסיק את נטילתה, ושינוי בצורתה הביא לעלייה של 66%

16.07.2014, 14:08

חולים שמתחילים ליטול תרופה גנרית לאחר התקף לב, עשויים להיתקל לעתים כאשר הם מחדשים מרשם בשינוי של צבע הגלולה או של צורתה (בשל ייצורה על ידי חברות שונות). שינויים אלו עלולים לגרום להפסקת נטילת התרופה.

על מנת לבחון סוגיה זו, השתמשו חוקרים מארה"ב במאגר נתונים גדול של חברת ביטוח וביצעו מחקר עוקבה.

במחקר נכללו חולים ששוחררו מאשפוז בשל התקף לב בין השנים 2006-2011, והחלו טיפול בבטא-בלוקרים גנריים,מעכבי ACEי, ARBs או סטטינים. מקרים של חולים שהפסיקו את הטיפול הותאמו למקרים בהם חולים המשיכו בטיפול. חושבו השיעורים של שינויי צבע וצורה בתרופות במהלך פרק זמן של שנה.

במחקר נכללו מעל 11,500 רישומי חולים. אצל קרוב ל-30% מהם היה שינוי של צבע או צורה של גלולה בתקופה הנחקרת. סטטינים הם הקבוצה בה חלו שינויים בשיעור הגבוה ביותר, לעומת בטא-בלוקרים שהיו הקבוצה בה חלו שינויים בשיעור הנמוך ביותר.

הסיכוי להפסיק נטילת תרופה עלה ב-34% לאחר שינוי צבע של תרופה (שיעור סיכוי מותאם 1.34 [רווח בר סמך 95%; 1.12-1.59]) וב-66% לאחר שינוי צורה של תרופה (שיעור סיכוי מותאם 1.66 [רווח בר סמך 95%; 1.43-1.94]).

החוקרים מסכמים, ששינויים במראה גלולות קשורים בסיכון להפסקת נטילה של תרופות חיוניות לאחר התקף לב.
ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Kesselheim AS, Bykov K, Avorn J, et al. Burden of Changes in Pill Appearance for Patients Receiving Generic Cardiovascular Medications After Myocardial Infarction: Cohort and Nested Case–Control Studies. Ann Intern Med. 2014;161(2):96-103

נושאים קשורים:  סטטינים,  התקף לב,  תרופות,  הצמדות לטיפול,  בטא-בלוק,  מחקרים
תגובות