אפיקסבן

יעילות ובטיחות של אפיקסבן בהשוואה לוורפרין בחולים עם פרפור פרוזדורים ללא תלות באיזון רמות INR

מחקר מצא, כי יעילות אפיקסבן מול וורפרין במניעת שבץ, תסחיף סיסטמי או תמותה בכלל, נשמרה בין מרכזים שונים ללא תלות בשליטה על ערכי INR

29.07.2014, 12:00
קריש דם (איור אילוסטרציה)
קריש דם (איור אילוסטרציה)

בניסוי שנערך על 18,201 מטופלים עם פרפור פרוזדורים (Atrial Fibrillation) ולפחות גורם סיכון אחד נוסף לשבץ מוחי (Stroke) נמצא, כי אפיקסבן יעיל יותר מוורפרין במניעת שבץ מוחי, במניעת תסחיפים מערכתיים ובמניעת מוות מכל סיבה ללא תלות באיזון ערכי ה-INR. בנוסף, ניתן לראות שאפיקסבן בטוח יותר מוורפרין במניעת דימום מג'ורי, גם כן ללא תלות באיזון ערכי INR.

אפיקסבן הינו מעכב פומי של פקטור Xa, המשתייך לקבוצת התרופות נוגדות הקרישה החדשות- New Oral Anti Coagulantsי (NOAC). בניגוד לוורפרין, תרופות אלה לא מצריכות ניטור קבוע לצורך מדידת INR.

במחקר ARISTOTLE נמצא, שאפיקסבן בהשוואה לוורפרין הדגים ירידה בשיעור ארועי שבץ מוחי ותסחיפים סיסטמיים, ארועי דמם משמעותי ותמותה. המחקר המוצג כאן הינו תת אנליזה של מחקר זה, ובו החוקרים העריכו את השפעות הטיפול של אפיקסבן אל מול קומדין בהתייחס לניבוי הזמן בטווח התרפואטי הצר של קומדין (TTR). הטווח הטיפולי של קומדין נמדד על ידי INR ומוגדר בין 2-3. חריגה מעל 3 מעלה סיכון לדמם ומתחת ל-2 מורידה את יעילות מניעת השבץ.

במחקר חולקו המטופלים לטיפול באפיקסבן 5 מ"ג פעמיים ביום, אל מול וורפרין, למשך לפחות 12 חודשים. עבור כל מטופל הוערך ממוצע מרכז של TTRי (cTTR), באמצעות מודל סטטיסטי המבוסס על ערכי ה-TTR האמיתיים במטופלי וורפרין עם אפקט קבוע עבור מדינה, תוך שיקלול והתחשבות בנתונים עבור מרכז הטיפול.

בעבור כל מטופל נובא TTR אינדיבידואלי (iTTR) באמצעות מודל אפקטים סטטיסטי משולב, שכלל בין היתר גם את מאפייני המטופל.

cTTR חציוני היה 66% (גבולות תוך רבעוניים של 61% ו-71%). שיעורי שבץ או תסחיף סיסטמי, ארוע דמם משמעותי ותמותה היו כולם נמוכים יותר עם טיפול באפיקסבן לעומת וורפרין בכלל רבעוני cTTR ו-iTTR.

ברבעונים הנמוך והגבוה ביותר של cTTR, יחס סיכונים עבור שבץ או תסחיף סיסטמי היו 0.73 (95% רווח סמך 0.53-1) ו-0.88 (95% רווח סמך 0.57-1.35), בהתאמה. (P עבור האינטרקציה = 0.078). יחס סיכונים עבור תמותה היה 0.91 (95% רווח סמך 0.74-1.13) ו-0.91 (95% רווח סמך 0.71-1.16), בהתאמה (P עבור האינטרקציה = 0.34).

יחס סיכונים עבור ארוע דמם משמעותי היה 0.5 (95% רווח סמך 0.36-0.7) ו-0.75 (95% רווח סמך 0.58-0.97), בהתאמה (P עבור האינטרקציה = 0.095). תוצאות דומות נצפו עבור רבעוני ה-iTTR .

חישוב הרווח הקליני הנקי (Net clinical benefit) בהשוואה של שני הטיפולים הראה עדיפות מובהקת לטיפול באפיקסבן על פני וורפרין, ללא תלות ברבעוני ה-cTTR או ה-iTTR. הרווח הקליני הנקי הוגדר כמורכב משיעור אירועי השבץ המוחי, תסחיף מערכתי, תמותה מכל סיבה או דימום.

החוקרים סיכמו, כי היעלות של אפיקסבן בהשוואה לוורפרין במניעת שבץ מוחי, תסחיף סיסטמי, או תמותה מכל סיבה, כמו גם היתרון הבטיחותי של אפיקסבן לעומת וורפרין, ברור ונשמר בין המרכזים השונים ובין המטופלים ללא תלות באיכות השליטה על ערכי ה-INR של המטופלים. ניתן לציין, כי הירידה בשיעור אירועי הדמם היתה מובהקת ללא קשר לאיזון ערכי ה-INR, אך היתה קטנה יותר בקרב מטופלים ומרכזים עם שליטה טובה יותר ב-INR.

מקור:
Efficacy and Safety of Apixaban Compared with Warfarin at Different Levels of Predicted INR Control for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation .Lars Wallentin et al.

נושאים קשורים:  אפיקסבן,  קרישה,  וורפרין,  INR,  נוגדי קרישה,  פרפור פרוזדורים,  ניסוי קליני,  שבץ מוחי,  ארוע דמם,  מחקרים