אלצהיימר

הקשר בין תסמינים דיכאוניים להתבטאויות קליניות של דמנציה

חוקרים מצאו, כי תסמינים דכאוניים בגיל המבוגר קשורים עם ירידה קוגניטיבית באופן בלתי-תלוי במרקרים הנוירופתולוגיים של דמנציה

03.11.2014, 09:14

מטרת המחקר היתה להבהיר את הקשר בין תסמינים דיכאוניים לבין ההתבטאויות הנוירופתולוגיות והקליניות של דמנציה.

לצורך כך ביצעו החוקרים מחקר עוקבה שכלל קרוב ל-1,800 מבוגרים, ללא ירידה קוגניטיבית בבסיס. מדי שנה עברו המשתתפים הערכה קלינית במשך מעקב ממוצע של 8 שנים. ההערכה הקלינית כללה הערכה של תסמינים דיכאוניים ותפקוד קוגניטיבי. במשך המעקב 582 משתתפים מתו, ועברו בדיקה נוירופתולוגית על מנת לכמת את כמות לוחיות הבטא אמילואיד וצפיפות הטאו באזורי מוח שונים ולזהות גופיפי לואי נאוקורטיקליים, סקלרוזיס היפוקמפלי ואוטמים צרברליים מיקרוסקופיים.

רמת התסמינים הדיכאוניים עלתה קלות במהלך שנות המעקב. ירידה קוגניטיבית אקראית קלה (52%) היתה קשורה עם רמה גבוהה יותר של תסמינים דיכאוניים לפני האבחנה אך ללא שינוי לאחר האבחנה.

דמנציה אקראית (18%) היתה קשורה עם רמה גבוהה יותר של תסמינים לפני התחלת הדמנציה ועם החמרה תלולה יותר בתסמינים לאחר התחלת הדמנציה. אף אחד מהמרקרים הנוירופתולוגיים לא היה קשור עם רמת התסמינים הדכאוניים או עם שינוי בתסמינים במשך הזמן.

במודל משולב מתואם למרקרים הנוירופתולוגיים, רמה גבוהה יותר של תסמינים דכאוניים היתה קשורה עם החמרה מהירה יותר בתפקוד הקוגניטיבי. תסמינים דכאוניים לא שינו את הקשר בין מרקרים נוירופתולוגיים לבין הירידה הקוגניטיבית.

החוקרים מסיקים ממחקר העוקבה שביצעו, כי בגיל המבוגר תסמינים דכאוניים קשורים עם ירידה קוגניטיבית באופן בלתי-תלוי במרקרים הנוירופתולוגיים של דמנציה.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Wilson RS, Capuano AW, Boyle PA, et al. Clinical-pathologic study of depressive symptoms and cognitive decline in old age. Neurology. 2014;83(8):702-709.

נושאים קשורים:  אלצהיימר,  דיכאון,  דמנציה,  ירידה קוגניטיבית,  תסמינים דכאוניים.,  מחקרים
תגובות