חדשות

זקנים המרגישים כי הם צעירים בכמה שנים מגילם האמיתי חיים יותר

שיעור התמותה בקרב מבוגרים שהרגישו צעירים ביותר מ-3 שנים מגילם עמד על 14.3%; בקרב מי שהרגישו מבוגרים יותר - 25%

זקנים המרגישים צעירים (צילום: אילוסטרציה)
תוחלת חיים בישראל. צילום: אילוסטרציה

חוקרים מלונדון ביקשו לחקור את הקשר שבין התפיסה העצמית של הגיל לבין שיעור התמותה. החוקרים ביצעו מחקר מבוסס אוכלוסין רחב-היקף, שנועד גם להבין את התפקיד שממלאים, בין היתר, בעיות בריאותיות קיימות, פעילות גופנית לקויה, דיכאון, מאפיינים סוציואקונומיים ותפקודים קוגנטיביים לקויים בהסברת התופעה.

החוקרים ניתחו מידע שהתקבל מ-6,489 משתתפים, בני 52 ומעלה, אשר נשאלו בני כמה הם מרגישים.
החוקרים חילקו את המשתתפים לשלוש קבוצות, אלה שהרגישו קרובים לגילם האמיתי (בין שנה מבוגרים יותר לשנתיים צעירים מגילם, לפי התחושה), אלה שהרגישו מבוגרים בלמעלה משנה מגילם האמיתי והקבוצה השלישית – של אלה שהרגישו צעירים בשלוש שנים או יותר מגילם האמיתי.

החוקרים בדקו, באמצעות מודלים סטטיסטיים, את הקשר שבין התפיסה-העצמית של הגיל לבין תמותה, וביצעו התאמות למספר משתנים.

תוצאות המחקר הראו, שבעוד שהגיל הכרונולוגי הממוצע של הנבדקים היה 65.8 (9.3) שנים, הגיל-התפיסתי הממוצע של הנבדקים היה 56.8 (13.3) שנים. 69.6% מהנבדקים הרגישו 3 שנים או יותר צעירים מגילם הכרונולוגי, 25.6% הרגישו קרובים לגילם האמיתי, ואילו 4.8% הרגישו מבוגרים יותר בלמעלה משנה מגילם הכרונולוגי.

שיעור התמותה בתקופת המעקב של 99 חודשים עמד על 14.3% אצל הקבוצה שהרגישה צעירה יותר, על 18.5% בקבוצה שהרגישה קרובה לגילה ועל 24.6% בקבוצה שהרגישה מבוגרת בשנה ומעלה.

גם כאשר החוקרים ביצעו התאמה מלאה לכל המשתנים, נמצא שהרגשה של אדם שהוא מבוגר מגילו הכרונולוגי מהווה גורם ניבוי משמעותי לתמותה (שיעור סיכון של 1.41; רווח בר סמך 95%; 1.1-1.8).

בנוסף, ניתוח של גורמי תמותה נפרדים הראה קשר של ממש בין תפיסת הגיל לבין מוות כתוצאה מסיבה וסקולרית, אך לא נמצא קשר בין תפיסת הגיל לבין מוות מסרטן.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Rippon I, Steptoe A. Feeling Old vs Being Old - Associations between Self-perceived Age and Mortality. JAMA Intern Med. Published online December 15, 2014.

נושאים קשורים:  חדשות,  בעיות בריאות,  תפיסת גיל,  חשיבה חיובית,  שיעורי תמותה,  קשישים,  תפיסה עצמית,  מחקרים
תגובות
ירון
23.12.2014, 15:05

במלים אחרות מי שבריא יותר מת פחות ויש לנו אפשרות להרגיש אם אנחנו בריאים או לא.

כן, קראתי שהקורלציה שנבדקה היא בין תחושה סוביקטיבית של גיל לבין תמותה ועשו תקנון לערפלנים.

אבל העניין הוא שאנו מבצעים תקנון רק למספר מצומצם של ערפלנים שאנו מודעים לקיומם ויודעים איך למדוד אותם. אין לנו אפשרות לבדוק את הכל, ויש עוד הרבה פרמטרים שלא נמדדים.

כך שבעוד שהממצא המדווח (שהוא גם נמדד) הוא בין תחושת גיל לתמותה, הרי שהמשמעות היא שתחושה שלנו היא מדד, כנראה די אמין גם אם לא מדויק לגמרי למצבנו האמיתי. אם מישהו מרגיש צעיר לגילו, סיכוי טוב שמצבו הבריאותי טוב יותר ממישהו שמרגיש מבוגר מגילו.

אודי
26.12.2014, 22:33

בדיקת הדם החדשה שצוטטה בשורה אחרת במידעון זה עולה וודאי מאות דולרים.
פה עם שאלה פשוטה מראים ירידת תמותה עם שיפור בתפיסה עצמית- בלי מעבדה, דקירה, מיכשור....