מחקרים

תת-רוויון חמצן במהלך השינה קשור להידרדרות קוגניטיבית בגברים קשישים

במחקר אמריקאי בו עברו גברים קשישים מספר בדיקות סומנוגרפיות נמצא, כי הפרעות נשימתיות בשינה קשורות להידרדרות קוגניטיבית לפי מבחן 3MS, אך לא לפי Trails B

שינה בקשישים (צילום: אילוסטרציה)

מחקר השינה על שברים אוסטאופורוטיים בגברים (The Osteoporotic Fractures in Men Sleep Study) הוא מחקר אורך מבוסס-אוכלוסייה שנערך בשישה מרכזים בארצות הברית.

מחקר זה נערך במטרה לקבוע האם קיים קשר בין הפרעות נשימה בשינה (sleep-disordered breathing – SDB), אשר נפוצות בקרב קשישים ומאופיינות בהפסקות נשימה במהלך השינה ונלוות במקרים רבים בהיפוקסמיה (hypoxemia), לבין הידרדרות קוגניטיבית.

במחקר השתתפו 2,636 גברים מבוגרים (בגילאי 76 ± 5.3 שנים) המתגוררים בקהילה ואינם סובלים מפגיעה קוגניטיבית כלשהיא או שיטיון (dementia). משתתפי המחקר היו תחת מעקב במשך 3.4 ± 0.5 שנים.

בוצעה הערכה של SDB על ידי בדיקה פוליסומנוגרפית (polysomnography) שבוצעה במסגרת ביתית, ובמהלכה נבחנו מצבים של היפוקסמיה לילית (שהוגדרה כ-1% ומעלה ממשך השינה בו רוויון החמצן [סטורציה] ירד אל מתחת ל-90%, ולפי מספר הפעמים בהם היה קיים תת-רוויון חמצן במשך 3% ויותר משעת שינה אחת), ו-apnea–hypopnea indexי (AHI – מספר אירועי דום נשימה ותת-נשימה בעת תת-רוויון שנמשך 3% ומעלה משעת שינה אחת).

הידרדרות קוגניטיבית הוערכה על ידי ביצוע מבחני 3MSי (Modified Mini-Mental State Examination) ו- Trails Bי (Trail-Making Test Part B) בנקודת הבסיס ובמהלך שתי פגישות מעקב.

הקשרים בין הגורמים המנבאים לבין הידרדרות קוגניטיבית נבחנו על ידי מודלים לינאריים מעורבים שהותאמו למספר ערפלנים (confounders). המודלים הותאמו בנוסף למתווכים אפשריים, כגון משך השינה, מקטעי השינה ורוויון החמצן במנוחה.

תוצאות המחקר הראו כי קיים קשר בין היפוקסמיה לילית לבין הידרדרות קוגניטיבית חמורה יותר, לפי תוצאות 3MS. גברים עם רוויון חמצן הנמוך מ- 90% הנמשך 1% או יותר מזמן השינה הראו ירידה שנתית של 0.43 נקודות במבחן 3MS, בהשוואה ל- 0.25 בקרב גברים בקבוצת ביקורת.

עבור כל עלייה של חמש נקודות בציון תת-רוויון חמצן שנמשך 3% ויותר משעת שינה אחת, נצפתה ירידה שנתית מוצעת של 0.36 נקודות בתוצאות 3MS. תוצאות אלו נשמרו גם לאחר תקנונים למתווכים אפשריים.

הקשר בין AHI להידרדרות קוגניטיבית היה ללא מובהקות סטטיסטית, וכן לא נמצאו קשרים בין SDB לבין הידרדרות קוגניטיבית לפי מבחן Trails B.

מחקר זה מצא קשר חלש בין היפוקסמיה לילית והידרדרות קוגניטיבית גלובלית בקרב גברים קשישים המתגוררים בקהילה. ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות של רמות החמצן הליליות בשימור התפקוד הקוגניטיבי.

מקור:
Terri Blackwell, Kristine Yaffe, Alison Laffan, Susan Redline, Sonia Ancoli-Israel, Kristine E. Ensrud, Yeonsu Song, Katie L. Stone and for the Osteoporotic Fractures in Men Study Group ;Associations Between Sleep-Disordered Breathing, Nocturnal Hypoxemia, and Subsequent Cognitive Decline in Older Community-Dwelling Men: The Osteoporotic Fractures in Men Sleep Study; Journal of the American Geriatrics Society, Volume 63, Issue 3, pages 453–461, March 2015 .Article first published online: 2 MAR 2015 | DOI: 10.1111/jgs.13321

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעות נשימה בשינה,  היפוקסמיה,  הידרדרות קוגניטיבית,  תפקוד קוגניטיבי,  רוויון חמצן