מחקרים

ערכי הנורמה של מורפולוגיית עצב הקרנית המוערכים בשיטת המיקרוסקופ הקונופוקלי

מחקר מצא, כי ישנה ירידה מובהקת התלויה בגיל בצפיפות סיב עצב הקרנית ועלייה מובהקת בפיתול הסיב; החוקרים מוסיפים, כי ערכי הנורמה שנמצאו יכולים לשמש למחקר ובקליניקה

09.07.2015, 14:35
עין אנושית (צילום: אילוסטרציה)

בדיקת הקרנית בעזרת מיקרוסקופ קונופוקלי (Corneal confocal microscopy - CCM) היא שיטה חדשה שמטרתה לזהות פגיעה עצבית, ולתקנה, במגוון מחלות הקשורות במערכת העצבים הפריפרית, ובאופן ספציפי בפגיעות הנובעות מסוכרת. יש צורך בקביעת ערכי הנורמה על מנת לאפשר את השימוש הקליני הרחב בשיטה הזו.

תוך שיתוף פעולה של מספר מרכזים רפואיים ברחבי העולם, ביקשו החוקרים לקבוע את הערכים הנורמטיביים של הפרמטרים עצב הקרנית, המתוקננים לגיל.

החוקרים אספו 1,965 תמונות של עצב הקרנית מ-343 מתנדבים בריאים, שגויסו בשישה מרכזים רפואיים אקדמיים. כל הנבדקים עברו בדיקת מיקרוסקופ קונופוקלי של הקרנית מסוג Heidelberg Retina Tomograph. תמונות של מקלעת (plexus) העצבים התת-בזאלית שבמרכז הקרנית נאספו בכל מרכז רפואי על פי פרוטוקול קבוע, והוערכו על ידי שלושה בוחנים מוסמכים בשיטה ידנית ועל ידי תוכנה סמי-אוטומטית (CCMetrics).

שינוי מגמתי על פי הגיל הוערך על ידי רגרסיה ליניארית, והערכים הנורמטיביים של צפיפות סיב עצב הקרנית (corneal nerve fiber density - CNFD), של צפיפות ענפי סיב עצב הקרנית (corneal nerve fiber branch density - CNBD), של אורך סיב עצב הקרנית (corneal nerve fiber length - CNFL), ושל פיתול סיב עצב הקרנית (corneal nerve fiber tortuosity - CNFT), וחושבו בעזרת ניתוח רגרסיה אחוזונית (quantile regression analysis).

נמצא כי קיימת ירידה מובהקת, התלויה בגיל, ב-CNFD (ירידה של 0.164 no./mm2 לשנת חיים של גבר, p<0.01 ; וירידה של 0.161 no./mm2 לשנת חיים של אישה, P<0.01).

לא נמצא שינוי הקשור בגיל ב-CNBD (עליה ב-0.192 no./mm2 לשנת חיים של גבר, p=0.26 ; וירידה של 0.050 no./mm2 לשנת חיים של אישה, P=0.07). נצפתה ירידה ב-CNFL בגברים (0.045- mm/mm2 לשנה, p=0.07) ובנשים (0.060- mm/mm2 לשנה, p=0.02).

כמו כן, נצפתה עלייה מובהקת, הקשורה בגיל, ב-CNFT בגברים (0.044+ בשנה, p<0.01) ובנשים (0.046+ בשנה, p<0.01). הגובה, המשקל ואינדקס מסת הגוף של הנבדקים לא השפיעו על הערכים הנורמטיביים של האחוזון החמישי באף אחד מהפרמטרים של עצב הקרנית שנבדקו.

החוקרים מסכמים כי ערכי ההתייחסות הנורמטיביים הקשורים בעצב הקרנית, שנמצאו במחקר זה, תקפים לאוכלוסייה רב-לאומית, ויכולים לשמש הן למחקר והן בקליניקה, בעת בדיקה של פגיעה עצבית פריפריאלית הנגרמת מסכרת ומסיבות אחרות.

מקור:
Tavakoli, M., Ferdousi, M., Petropoulos, I. N., Morris, J., Pritchard, N., Zhivov, A., . . . Malik, R. A. (2015). Normative Values for Corneal Nerve Morphology Assessed Using Corneal Confocal Microscopy: A Multinational Normative Data Set. Diabetes Care, 38(5), 838-843. doi: 10.2337/dc14-2311

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיקרוסקופ קונופוקלי לבדיקת הקרנית,  סוכרת,  ערכי נורמה,  מורפולוגית עצב הקרנית
תגובות