מחקרים

ההיענות לטיפול להורדת סוכר בדם יורדת עם גילוי גידול סרטני

במחקר גדול שבחן משתמשים חדשים בתרופות להורדת סוכר נמצא כי קיימת ירידה מתמשכת ואיטית בהיענות לטיפול התרופתי, אך ירידה זו מואצת ומוחשית יותר בקרב מטופלים המאובחנים עם סרטן

14.07.2015, 12:31
נטילת תרופות (צילום: אילוסטרציה)

היענות לטיפול תרופתי להורדת רמות הסוכר בדם (glucose-lowering drug, GLD) הינה הכרחית כדי להגיע לשליטה מטבולית ושיפור תוצאי המחלה. מאחר ואבחנה של סרטן עשויה להשפיע על ההיענות לכל טיפול תרופתי שהוא, מחקר זה בחן את השינויים בהיענות ל-GLDs בעקבות אבחנה של סרטן.

במחקר נכללו כל חולי הסוכרת שהחלו טיפול ב-GLD בשנים 1998-2011 אשר התגוררו באיינדהובן, הולנד, ונכללו במרשם התרופות האזורי. מטופלים עם אבחנה של סרטן ראשוני (primary) הוגדרו כ"מקרים", ולהם הותאמו מקרי ביקורת - משתתפים שלא אובחנו בסרטן במהלך תקופת המעקב.

ההיענות לטיפול התרופתי הוערכה על ידי MPRי (Medication possession ratio). ניתוח אוטו-רגרסיה לינארי מקוטע עם סדרת זמן (interrupted time series) העריך את השינויים ב-MPR עבור המקרים בהשוואה לביקורת (המגמה הכללית) עבור כל אבחנה שהיא של סרטן ועבור סוגים ספציפיים של סרטן.

מבין המשתמשים החדשים ב-GLD שסיימו את תקופת המעקב ונכללו בניתוח הנתונים, 3,281 חלו בסרטן ו-12,891 היו משתתפי ביקורת שלא אובחנו עם סרטן במהלך המעקב.

ניתוח הנתונים העלה, כי לפני אבחנת הסרטן קצב העלייה של MPR היה 0.10% בחודש. פרט לירידה מובהקת ב-MPR בעת קבלת האבחנה של סרטן, של 6.3%- בממוצע, נצפתה ירידה מתמשכת אך איטית ב- MPRי (0.20%-) לאחר קבלת האבחנה. הירידות הגדולות ביותר ב-MPR בעת אבחנת הסרטן, בטווח של 11%-15%, נצפו בקרב מטופלים עם מחלה בשלב IV ועם גידולים בריאות או במערכת העיכול.

ממצאי המחקר מציעים, כי ישנה ירידה בהיענות לטיפול ב-DLG לאחר אבחנה של סרטן. יש להמשיך ולחקור את הסיבה לירידה בהיענות זו.

מקור:
Marjolein M. J. Zanders, Harm R. Haak, Myrthe P. P. van Herk-Sukel, Lonneke V. van de Poll-Franse, Jeffrey A. Johnson
Impact of cancer on adherence to glucose-lowering drug treatment in individuals with diabetes; Diabetologia
May 2015, Volume 58, Issue 5, pp 951-960

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרופות להורדת סוכר,  סרטן,  היענות לתרופות,  Medication possession ratio
תגובות