ספר חדש בפסיכוגריאטריה בשפה העברית

פרקים מאת בכירי המומחים בפסיכוגריאטריה, פסיכיאטריה, גריאטריה, אפידמיולוגיה, נוירולוגיה, משפט ומקצועות הבריאות

בעריכתם של פרופ' ירמיהו הייניק ופרופ' צבי דוולצקי.

למודעה

תגובות