שבץ מוחי

אירועי שבץ מוחי קשורים לירידה קוגניטיבית ארוכת-טווח מואצת ומתמשכת

מחקר שעקב במשך כשש שנים אחרי מאות מטופלים העלה, כי שבץ מוחי קשור לירידה קוגניטיבית מואצת ארוכת טווח

20.08.2015, 09:09
שיקום פיזי לאחר שבץ מוחי (צילום: אילוסטרציה)

הקשר בין שבץ מוחי לירידה קוגניטיבית חדה ידוע זה מכבר, והוא בין הגורמים המרכזיים להידרדרות בתפקוד ובאיכות החיים של חולים בתקופה הסמוכה לאירוע; ההשפעה הקוגניטיבית ארוכת הטווח של שבץ, לעומת זאת, הרבה פחות מוכרת.

מידת הירידה הקוגניטיבית ומתאר ההידרדרות במהלך כשש שנים לאחר אירוע מוחי נבחנו במחקר עוקבה גדול, שנערך על ידי צוות חוקרים של אוניברסיטת מישיגן ותוצאותיו פורסמו לאחרונה בכתב העת הרפואי JAMA.

במחקר העוקבה הפרוספקטיבי נכללו 23,572 נבדקים בני 45 ומעלה, ללא ירידה קוגניטיבית קודמת. 515 בני אדם לקו בשבץ מוחי במהלך שנות המחקר. מעקב אחר הנחקרים שלקו בשבץ נמשך כ-6 שנים (חציון 6.1). יעד המחקר הראשי היה שינוי בקוגניציה גלובלית. יעדי המשנה כללו שינוי בכושר למידה, זכרון מילולי, תפקודים קוגניטיביים גבוהים ומידת ההפרעה הקוגניטיבית. הערכה קלינית של משתתפי המחקר נעשתה באמצעות שאלונים מתוקפים.

מניתוח תוצאות המחקר עולה, כי שבץ מוחי קשור לירידה קוגניטיבית חדה (0.1 נקודות, רווח בר סמך 95%, 0.04-0.17); הפרעה בכושר למידה (1.8 נקודות, רווח בר סמך 95%, 0.73-2.86 ); ונסיגה בזיכרון המילולי (0.6 נקודות, רווח בר סמך 95%, 0.13-1.07).

משתתפי המחקר אשר לקו בשבץ הראו מגמת ירידה מואצת לעומת שאר הנחקרים בקוגניציה הגלובלית (0.06 נקודות מהר יותר לשנה, רווח בר סמך 95%, 0.03-0.08 ) ובתפקודים הגבוהים (0.63 נקודות מהר יותר לשנה, רווח בר סמך 95%, 0.12-1.15 ), אך לא בזכרון המילולי וכושר הלמידה, זאת בהשוואה לעקומות תואמות בתקופה שקדמה לשבץ.

הסיכון לירידה קוגניטיבית מייד לאחר האירוע המוחי לא היה גבוה באופן מובהק לעומת סיכון תואם לפני האירוע, ואולם קצב הירידה הקוגניטיבית היה מואץ יותר משמעותית לאחר האירוע (יחס סיכויים 1.23 לשנה, רווח בר סמך 95%, 1.10-1.38, P<0.001).

כך למשל, אישה אפרו-אמריקאית בת 70 עם משתנים אישיים ממוצעים בזמן השבץ המוחי תסבול מירידה קוגניטיבית משוקללת של 4% (רווח בר סמך 95%, 1.2%-9.2%) שלוש שנים לאחר האירוע, ושל 12.4% (רווח בר סמך 95%, 7.7%-17.1%) שש שנים לאחריו.

החוקרים מסיקים, כי שבץ מוחי קשור הן לירידה קוגניטיבית חדה והן להידרדרות מואצת, קבועה וארוכת טווח. לכך, על פי החוקרים, השלכות כבדות משקל על ההתייחסות לפרוגנוזה, מעקב ושיקום של נפגעי השבץ המוחי.

מקור:
Levine DA, Galecki AT, Langa KM, et al. Trajectory of Cognitive Decline After Incident Stroke. JAMA. 2015;314(1):41-51. doi:10.1001/jama.2015.6968.

נושאים קשורים:  שבץ מוחי,  מחקר ארוך טווח,  זיכרון,  מחקרים,  ירידה קוגניטיבית
תגובות