קשישים

ירידה ברמות אלבומין מגבירה סיכון לתמותה בקשישים מאושפזים עקב מצב רפואי חריף

מחקר מצא, כי ירידה ברמות האלבומין מגבירה את הסיכון לתמותה לאחר שישה חודשים ולאחר שלוש שנים מאשפוז עקב מצב רפואי חריף בקרב קשישים; שינוי ברמות הכולסטרול לא השפיע על התמותה

קשיש מאושפז בבית חולים (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בוצע במטרה לבחון אם רמות הכולסטרול והאלבומין בדם קשורות לתמותה מוקדמת ומאוחרת בקרב קשישים המאושפזים עקב מחלה חריפה, ללא תלות במשתנים אחרים כגון תחלואות נלוות או סטטוס תפקודי או נפשי.

בוצע מחקר פרוספקטיבי של כל המטופלים שאושפזו במרכז רפואי יחיד מסיבות רפואיות בשנת 2009.

התוצא העיקרי שנבחן היה שיעורי התמותה, שישה ו 36 חודשים מהקבלה לאשפוז, ביחס לרמות הכולסטרול הכללי (אשר חולקו לרבעונים) ורמות האלבומין (מעל 3.5, 3-3.5 או מתחת ל-3 גרם לדציליטר) בדם.

בוצע ניתוח רגרסיה רב-משתנים על שם קוקס עם התאמה לגיל, מין, אבחנה בעת קבלה לאשפוז, תפקודיות ומצב נפשי טרם התחלואה, הידרדרות בתפקוד בעת הקבלה ותחלואות נלוות. ניתוח זה קבע אם רמות הכולסטרול והאלבומין בדם קשורות לתמותה שישה ו-36 חודשים מהקבלה לאשפוז.

1,288 מטופלים נכללו בניתוח הנתונים הסופי. ממוצע גיל המטופלים עמד על 86.7, ו-66.1% היו נשים. במהלך תקופת המעקב מתו 848 מטופלים.

בניתוח רגרסיה רב-משתנים נמצא, כי ירידה ברמות האלבומין נקשרה באופן מובהק לעלייה בתמותה לאחר שישה חודשים (יחס סיכון, HR: 1.55 עבור רמות אלבומין בטווח 3-3.5 גרם לדציליטר; HRי: 1.82 עבור רמות אלבומין הנמוכות מ-3 גרם לדציליטר) וגם לאחר 36 חודשים (HRי: 1.66 עבור רמות אלבומין בטווח 3-3.5 גרם לדציליטר; HRי: 1.66 עבור רמות אלבומין הנמוכות מ 3 גרם לדציליטר).

ירידה ברמות הכולסטרול נמצאה קשורה גם כן לעלייה בשיעורי תמותה, אך קשר זה איבד את מובהקותו הסטטיסטית לאחר התאמה למשתנים המשפיעים על פרוגנוזה בקשישים.

החוקרים סיכמו, כי ירידה ברמות האלבומין עשויה להיות קשורה לעלייה בתמותה של קשישים המאושפזים עקב מצבים רפואיים חריפים.

מקור:
A. Socorro García, I. de la Fuente Hermosín, J.J. Baztán
Serum albumin and total cholesterol as prognostic factors of mortality in very old patients hospitalized by acute illness
European Gariatric Medicine, Volume 6, Issue 5, October 2015, Pages 442–446

נושאים קשורים:  קשישים,  כולסטרול,  אלבומין,  מחלה חריפה,  תמותה,  בעיה רפואית חריפה,  מחקרים
תגובות
21.12.2015, 18:37

כותרת מטעה. הירידה ברמת האלבומין איננה מגבירה את הסיכון לתמותה . הירידה ברמת האלבומין רק משקפת מצב קטבולי, דרגת חולי, חוסר רזרבות... מצבים הקשורים לתמותה מוגברת.