אפיקסבן

יעילות ובטיחות אפיקסבן לעומת אספירין באוכלוסייה המבוגרת: אנליזת תת קבוצה ממחקר AVERROES

אנליזה העלתה, כי חולים מבוגרים עם פרפור פרוזדורים מפיקים תועלת גדולה יותר מטיפול באפיקסבן לעומת אספירין, ללא עלייה בשיעור דמם

23.12.2015, 14:14
פרפור פרוזדורים (צילום: אילוסטרציה)

גיל מתקדם קשור בשכיחות גבוהה יותר של פרפור פרוזדורים (AF) ובסיכון גבוה יותר לשבץ מוחי ולדמם. מחקר זה בחן את ההשפעות של אפיקסבן לעומת אספירין,  בחולים בגיל הזקנה (>75 שנים ו- >85 שנים), בהשוואה לחולים צעירים יותר, עם פרפור פרוזדורים (AF), שלא הותאם עבורם טיפול באנטגוניסטים לויטמין K.

מחקר ה-AVERROESי(Apixaban Versus ASA to Prevent Stroke In AF Patients Who Have Failed or Are Unsuitable for Vitamin K Antagonist Treatment), כלל 5,599 מטופלים, ובכללם 1,898 מטופלים ≥75 שנים ו-366 מטופלים ≥85 שנים. הושוו מאפייני הבסיס והאפקטים של אפיקסבן לעומת אספירין, על התוצאות הקליניות לפי גיל.

בהשוואה לאספירין, אפיקסבן היה יעיל יותר במניעת שבץ מוחי ותסחיפים סיסטמיים במטופלים ≥85 שנים (שיעור אבסולוטי [ARי] 1% לשנה באפיקסבן לעומת 7.5% לשנה באספירין, יחס סיכונים (HRי) 0.14, 95% רווח סמך 0.02-0.48) ובצעירים יותר (ARי 1.7% לשנה באפיקסבן לעומת 3.4% באספירין, HRי 0.5, רווח סמך 0.35-0.69) (p=0.05 לאינטרקציה).

דמם משמעותי היה שכיח יותר באוכלוסיה המבוגרת יותר בהשוואה לצעירה אך דומה בין אפקיסבן לאספירין בשתי הקבוצות (4.9% לשנה לעומת 1% לשנה בקבוצת האספירין ו-4.7% לעומת 1.2% לשנה בקבוצת האפיקסבן).

החוקרים סיכמו, כי חולים בגיל זקנה עם AF נמצאו בסיכון גבוה באופן מיוחד לשבץ מוחי אם טופלו באספירין, והשיגו תועלת יחסית ומחולטת גדולה יותר באופן מהותי מטיפול באפיקסבן, זאת בהשוואה עם חולים צעירים יותר, וללא סיכון גדול יותר לדימום.

מקור:
Age Ageing. 2015 Nov 19. pii: afv156. [Epub ahead of print]
Efficacy and safety of apixaban compared with aspirin in the elderly: a subgroup analysis from the AVERROES trial; Ng KH1, Shestakovska O1, Connolly SJ1, Eikelboom JW1, Avezum A2, Diaz R3, Lanas F4, Yusuf S1, Hart RG1.

נושאים קשורים:  אפיקסבן,  אספירין,  תסחיפים,  פרפור פרוזדורים,  השוואה,  AF,  חולים מבוגרים,  מחקרים