מחקרים

אובדן שמיעה בגיל מבוגר קשור להידרדרות ביכולות האינטלקטואליות והחברתיות

קשישים עצמאיים שדיווחו על אובדן שמיעה במהלך חמש שנות מעקב היו בסיכון מוגבר להידרדרות בתפקוד האינטלקטואלי והחברתי, בעוד שהתפקוד האינסטרומנטלי היומיומי לא הושפע

אובדן שמיעה בגיל מבוגר (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בחן את הקשר שבין דיווח עצמי על אובדן שמיעה והידרדרות ביכולת התפקוד ברמה גבוהה (high-level function) במשך 5 שנים בקרב קשישים עם רמת תפקוד גבוהה.

מחקר Fujiwara-Kyo הינו מחקר עוקבה פרוספקטיבי מבוסס-אוכלוסייה שבוצע ביפן. במחקר השתתפו מבוגרים החיים בקהילה שגילם 65 ומעלה, אשר היו במצב מצוין בקו הבסיס והיו נתונים לגביהם תוצאות מעקב מבחינת פעילויות יומיומיות אינסטרומנטליות (instrumental activity of daily living - IADLי) (n = 3,267), פעילות אינטלקטואלית (n = 2,925) ותפקידם בחברה (n = 2,698).

אובדן שמיעה, כפי שדווח על ידי הנבדקים, הוערך בשאלה יחידה: "האם אתה מרגיש שאתה מאבד את יכולת השמיעה?". IADL, פעילות אינטלקטואלית ותפקוד חברתי הוערכו בעזרת סולמות TMIG-ICי (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology Index of Competence).

כמו כן, הנבדקים דיווחו בקו הבסיס על תסמונות גריאטריות (תסמיני דיכאון, ליקוי קוגניטיבי, הפרעות שינה, נפילות, אי נקיטת שתן וליקויי ראייה), ובוצעו בדיקות גם להערכת גורמי סיכון קרדיווסקולריים.

במהלך 5 שנות המעקב, 213 נבדקים הראו הידרדרות שלא היתה נוכחת קודם לכן ב-IADLי, 272 בפעילות האינטלקטואלית ו-327 בתפקוד החברתי. לאחר התאמה לכל המשתנים המפוקחים (covariates), כולל תסמונות גריאטריות, נמצא בניתוח רגרסיה לוגיסטית מרובה, כי דיווח עצמי על אובדן שמיעה בקו הבסיס קשור להידרדרות בפעילות האינטלקטואלית (יחס סיכויים, ORי: 1.39, 95% רווח בר סמך 1.04-1.86) ובפעילות החברתית (1.34, 1.02-1.76), אך לא ב- IADLי (1.07, 0.76-1.48).

לסיכום, דיווח עצמי על אובדן שמיעה נמצא כמנבא מובהק להידרדרות בתפקוד האינטלקטואלי והחברתי. התערבות למניעת אובדן שמיעה הקשור לגיל עשוי לתרום לשימור רמת תפקודיות גבוהה בקרב קשישים עצמאיים.

מקור:
Kimiko Tomioka, Nozomi Okamoto, Masayuki Morikawa and Norio Kurumatani; Self-Reported Hearing Loss Predicts 5-Year Decline in Higher-Level Functional Capacity in High-Functioning Elderly Adults: The Fujiwara-Kyo Study; Journal of the American Geriatrics Society Volume 63, Issue 11, pages 2260–2268, November 2015
Article first published online: 27 OCT 2015 | DOI: 10.1111/jgs.13780

נושאים קשורים:  מחקרים,  תפקודיות גבוהה,  הידרדרות תפקודית,  קשישים,  אובדן שמיעה,  Fujiwara-Kyo Study,  פעילויות יומיומיות אינסטרומנטליות,  instrumental activity of daily living,  פעילות אינטלקטואלית,  תפקוד אינטלקטואלי,  תפקיד בחברה,  TMIG-IC,  סיכון קרדיווסקולרי,  קשישים עצמאיים
תגובות