מחקרים

קימה לילית לשירותים וקשיים בהליכה מגבירים הסיכון לנפילה בשעות הלילה

נפילות בשעות הלילה בקרב קשישים הגורמות שבר בצוואר בירך מתרחשות לרוב על רקע הטלת שתן לילית מרובה, הליכה לשירותים במהלך הלילה וקושי בהליכה עצמאית

שבר בעצם הירך. מחיר החיפזון (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בחן את הגורמים הקשורים לנפילה בשעות הלילה בקרב מדגם מבוסס-אוכלוסייה של מטופלים עם שבר בצוואר הירך (hip fracture), בדגש על ההשפעה של הטלת שתן לילית (nocturia) וביקורים בשירותים על נפילות בשעות הלילה.

אוכלוסיית המחקר כללה 849 (69%) מטופלים עם שבר בצוואר הירך, שגילם 65 ומעלה. המשתתפים עברו ראיונות, בהם אספו החוקרים נתונים אישיים. בוצעה התאמה לפי גיל ומין, ונערכו ניתוחי רגרסיה לוגיסטית רבי-משתנים.

מבין משתתפי המחקר, 122 (14%) נפלו בשעות הלילה, בין חצות לשש בבוקר, ו-38% מהם נפלו בדרכם לחדר השירותים. זאת, בהשוואה ל-9% בלבד מבין המשתתפים שנפלו במהלך שעות היום. כמו כן, 95% מהמטופלים שנפלו בשעות הלילה דיווחו על הטלת שתן לפחות פעם אחת בלילה.

לאחר התאמה לגיל ומין נמצא, כי הגורמים הקשורים באופן מובהק לנפילה בשעות הלילה הם גיל 90 ומעלה, נטילת 4-10 או למעלה מ-10 תרופות, דיווח על הטלת שתן לפחות שלוש פעמים בלילה, נפילה בדרך לשירותים, ניידות בלתי עצמאית ושימוש בעזרים להליכה.

ניתוח רב-משתנים העלה כי הגורמים שנותרו עם מובהקות סטטיסטית לסיכון לנפילה בשעות הלילה הם נפילה בדרך לשירותים (יחס סיכוי, ORי: 4.45, 95% רווח בר סמך 2.65-7.46), דיווח על הטלת שתן לפחות שלוש פעמים בלילה (ORי: 2.44, 95% רווח בר סמך 1.15-5.16) וניידות בלתי עצמאית (ORי: 1.84, 95% רווח בר סמך 1.08-3.11).

החוקרים מסכמים, כי נפילה בדרך לשירותים, הטלת שתן מספר פעמים בלילה וצורך בסיוע בהליכה קשורים באופן בלתי תלוי לנפילות בשעות הלילה בקרב קשישים עם שברים בצוואר הירך. ממצאי המחקר מאירים את הסיבות לנפילות בשעות הלילה, ומאפשרים יצירת תנאים למניעת נפילות ושברים בקרב האוכלוסייה המבוגרת והמועדת ביותר לתאונות.

מקור:
M. Nuotio, T. Luukkaala; Factors associated with the night-time index fall in an older hip fracture population; European Gariatric Medicine, Volume 6, Issue 1, February 2015, Pages 21–25.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קשישים,  שבר בצוואר הירך,  שבר במפרק הירך,  hip fracture,  נפילה בשעות הלילה,  נפילה בדרך לשירותים,  הטלת שתן לילית,  nocturia,  ניידות מוגבלת,  סיוע בהליכה
תגובות