מחקרים

עישון בגיל העמידה ובגיל מבוגר מגביר באופן ניכר את הסיכון לשיטיון

מחקר מצא, כי עישון מגביר לפחות פי 2 את הסיכון לשיטיון כללי, למחלת אלצהיימר ולשיטיון וסקולרי, אך הפסקת עישון בגיל מבוגר מפחיתה סיכון זה

עישון בקרב מבוגרים (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בחן את הקשר שבין עישון בגיל העמידה (midlife) ובגיל מבוגר (late-life) לבין שיטיון (דמנציה).

מחקר היסאיאמה (Hisayama Study) הוא מחקר עקבה פרוספקטיבי שנערך ביפן, וכלל מבוגרים ללא שיטיון המתגוררים בקהילה, שגילם 65-84 (גיל ממוצע 72). משתתפי המחקר היו במעקב במשך 17 שנים (1988-2005).

619 מבין 754 משתתפי המחקר ההתחלתיים עברו בדיקות רפואיות בשנים 1973-1974 (גיל ממוצע אז: 57) ונכללו בניתוח הנתונים לגבי גיל העמידה.
הערכות הסיכון לפתח שיטיון לפי סטטוס העישון חושבו על ידי מודל לסיכונים יחסיים על שם קוקס.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

במהלך המעקב, 252 מטופלים פיתחו שיטיון ממקור כללי, 143 אובחנו עם מחלת אלצהיימר ו-76 אובחנו עם שיטיון וסקולרי. הסיכון לפתח שיטיון בגיל מבוגר היה גבוה יותר באופן מובהק בקרב מעשנים, בהשוואה ללא מעשנים.

קשרים דומים נצפו עבור שיטיון ממקור כללי, אלצהיימר ושיטיון וסקולרי בקרב מעשנים בגיל העמידה. מנגד, לא נמצא קשר מובהק בין עישון בעבר לבין סיכון לשיטיון מכל סוג שהוא בגיל העמידה או בגיל מבוגר.

ניתוח רב-משתנים הראה, כי מעשנים בגיל העמידה ובגיל מבוגר היו בסיכון מוגבר באופן מובהק לשיטיון ממקור כללי, בהשוואה ללא מעשנים (יחס סיכויים מותאם, aHRי: 2.28), מחלת אלצהיימר (1.98) ושיטיון וסקולרי (2.88). קשרים אלו לא נצפו בקרב אנשים שעישנו בגיל העמידה והפסיקו לעשן בגיל מבוגר.

לסיכום, עישון ממושך, מגיל העמידה ועד לשלב מאוחר בחיים, מגביר באופן ניכר את הסיכון לשיטיון ולסוגי שיטיון בקרב האוכלוסייה הכללית ביפן.

מקור:
Tomoyuki Ohara, Toshiharu Ninomiya, Jun Hata, Mio Ozawa, Daigo Yoshida, Naoko Mukai, Masaharu Nagata, Toru Iwaki, Takanari Kitazono, Shigenobu Kanba and Yutaka Kiyohara; Midlife and Late-Life Smoking and Risk of Dementia in the Community: The Hisayama Study; Journal of the American Geriatrics Society Volume 63, Issue 11, pages 2332–2339, November 2015
Article first published online: 27 OCT 2015 | DOI: 10.1111/jgs.13794

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון,  שיטיון,  דמנציה,  מחקר היסאיאמה,  Hisayama Study,  גיל העמידה,  מחלת אלצהיימר,  שיטיון וסקולרי,  גמילה מעישון,  הפסקת עישון
תגובות