נשאות פנאומוקוק

נשאות פנאומוקוק היתה שכיחה בקשישים לפני החלת חיסון PCV-13 באוכלוסייה

מחקר איטלקי מצא, כי בתקופה בה חיסון קשישים בעזרת PCV-13 לא היה דבר שבשגרה, כעשירית מאוכלוסיית הקשישים היתה נשאית החיידק פנאומוקוק (Streptococcus pneumonia)

01.09.2016, 10:06
חיידק streptococcus pneumoniae, דלקת ריאות (הדמיית אילוסטרציה)

קיים מידע מועט על נשאות החיידק פנאומוקוק (Streptococcus pneumonia) בקרב קשישים.

מחקר זה בוצע על מנת להעריך דפוסי התיישבות (colonization) חיידקית בקשישים בשני מרכזים במילאנו, איטליה, לפני שהשימוש בחיסון נגד 13 זני פנאומוקוק (13-valent pneumococcal vaccineי– PCV-13) נעשה נפוץ בקרב אוכלוסייה זו.

החוקרים בחנו מאפיינים דמוגרפים וקליניים הקשורים להתיישבות פנאומוקוק והעריכו את פוטנציאל הסיכוי של PCV-13.

מבין 417 מבוגרים בגילאי 65 ומעלה (מתוכם 171, 41.1%, בגילאי 75 ומעלה), 41 (9.8%) היו נשאי פנאומוקוק. ניתוחים עם משתנה יחיד ורבי-משתנים חשפו כי מושבות פנאומוקוק היו פחות נפוצות, באופן מובהק, בקרב נבדקים עם מחלות רקע, בהשוואה לנבדקים ללא מחלות כרוניות (יחס סיכויים [odds ratio –י ORי]: 0.453, 95% רווח בר סמך: 0.235-0.875, p=0.018י, OR מתואם: 0.503, 0.255-0.992, p=0.047).

עוד נמצא, כי מבין הנבדקים שסבלו ממחלות רקע, אלו שהיו עם מחלת לב היו עם סיכוי נמוך במיוחד להתיישבות פנאומוקוק (ORי: 0.308, 0.119-0.795, p=0.015י, OR מותאם: 0.341, 0.13-0.894, p=0.029). נבדק אחד בלבד מבין אלו שקיבלו חיסון הכולל מרכיבי מעטפת של 23 זני פנאומוקוק (23-valent polysaccharide pneumococcal vaccineי– PPV-23) היה עם מושבת פנאומוקוק.

25 (89.3%) מבין נשאי הפנאומוקוק שהיו מתחת לגיל 75, ותשעה (75.0%) מבין נשאי הפנאומוקוק שהיו בגילאי 75 ומעלה, היו עם התיישבות של זן אחד לפחות שמכסה PCV-13, כאשר הזן 19F היה הנפוץ ביותר.

אלרגיות המשפיעות על דרכי הנשימה ומחלות כלליות נלוות היו נפוצות יותר בקרב נבדקים שנמצאו חיובים לזני פנאומוקוק שאינם מכוסים על ידי PCVי-13, בהשוואה לנבדקים שנמצאו שליליים לפנאומוקוק ואלו שהיו נשאים של זני פנאומוקוק שהיו מכוסים על ידי PCV-13.

למרות שמחקר זה כלל מספר נמוך יחסית של משתתפים ובוצע במסגרת גאוגרפית מוגבלת, התוצאות הראו כי נשאות פנאומוקוק היא מצב שכיח בקרב קשישים, וניטור הנשאים יכול לספק מידע חשוב על מחזור החיידק בקרב קשישים ועל השפעה מגנה אפשרית של חיסונים נגד פנאומוקוק.

מאחר ומושבות פנאומוקוק כוללות ברוב המקרים זנים שמכוסים על ידי PCVי-13, חיסון זה עשוי להיות יעיל במניעת זיהומי פנאומוקוק בקרב אוכלוסיית הקשישים הכללית.

עבור אנשים עם אלרגיות המשפיעות על דרכי הנשימה ואלו הסובלים ממחלות נלוות, יש להמליץ על חיסון PPV-23 בנוסף ל-PCV-13. עקב הכיסוי החיסוני הנמוך יש צורך בתוכניות חינוך דחופות, על מנת ליידע קשישים ורופאים המטפלים באוכלוסייה זו על הסכנות הטמונות בזיהומי פנאומוקוק ועל יעילות ובטיחות החיסונים הזמינים נגד חיידק זה.

מקור:
Esposito S, Mari D, Bergamaschini L, Orenti A, Terranova L, Ruggiero L, Ierardi V, Gambino M, Croce FD, Principi N.
Pneumococcal colonization in older adults; Immunity & Ageing. 2016 Jan 12;13:2. doi: 10.1186/s12979-016-0057-0. eCollection 2016.

נושאים קשורים:  נשאות פנאומוקוק,  Streptococcus pneumonia,  פנאומוקוק,  PCV-13,  חיסון 13-valent,  קשישים,  PPV-23,  מושבת חיידקים,  מחלת לב,  אלרגיות בדרכי הנשימה,  מחלות נלוות,  מחקרים
תגובות