הודעות הוועד

תנחומים לד"ר ורה רוזנפלד ומשפחתה על מות אמה

חברי האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית בישראל משתתפים בצערם של ד"ר ורה רוזנפלד ומשפחתה על מות אמם ומביע את תנחומיו

לכבוד ד"ר ורה רוזנפלד ומשפחתה,

חברי האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית בישראל משתתפים בצערכם על מות אמכם. שלא תדעו עוד צער.

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות