פרקינסון

הגדרת מחלת פרקינסון כמתקדמת לפי מומחים להפרעות מוטוריות

מחקר חתך רב-מרכזי שנערך במספר ארצות חשף כי כמחצית מהמטופלים שפונים למרכזי טיפול בהפרעות מוטוריות עקב מחלת פרקינסון הוגדרו כבעלי מחלה מתקדמת

מחלת פרקינסון (צילום: אילוסטרציה)

מרבית המטופלים הסובלים ממחלת פרקינסון (Parkinson's disease - PD) מתקדמת מקבלים טיפול במרכזים רפואיים המתמחים בהפרעות מוטוריות. עם זאת, אין תמימות דעים לגבי המאפיינים הקליניים ואלו שאינם קליניים אשר מגדירים את השלב המתקדם.

מחקר זה בוצע במטרה להגדיר מאפיינים קליניים ולא קליניים ואת אפשרויות הטיפול, כולל חלופות הנעזרות בהתקנים פולשניים, עבור אוכלוסיית מטופלים עם PD שהוגדרה מתקדמת לפי מומחים לטיפול בהפרעות מוטוריות.

בוצע מחקר חתך תצפיתי רב-מרכזי במרכזי טיפול בהפרעות מוטוריות במספר מדינות, אשר מציעים לפחות אפשרות טיפול אחת פולשנית בסיוע התקן. התוצא העיקרי היה שיעור המטופלים עם PD שהוגדרו על ידי רופאיהם כבעלי מחלה מתקדמת.

המאפיינים הקליניים וvלא קליניים של מטופלים עם PD מתקדמת, שיקול טיפול פולשני ומומחים אליהם הופנו המטופלים הושוו אל מול מטופלים עם PD שאינה מתקדמת, על ידי מבחנים סטטיסטיים תיאוריים. הערכת רופאים לגבי PD מתקדמת הושוותה אל מול סיווג לפי הקריטריונים של דלפי.

2,615 מטופלים שטופלו ב-128 מרכזי טיפול בהפרעות מוטוריות ב-18 מדינות השלימו את המחקר. לפי חוות דעתם של הרופאים, 51.3% מכלל המטופלים עם PD היו עם מחלה מתקדמת, אך היתה שונות בין מדינות. נמצא יחס מתון בין שיקול דעת הרופא לבין הקריטריונים של דלפי לסיווג PD מתקדמת.

מטופלים עם PD מתקדמת ושאינה מתקדמת היו דומים מבחינת גיל, מין ומצב מגורים, אך היו הבדלים בין שתי קבוצות אלו מבחינת חומרת התסמינים המוטוריים (הציון הממוצע בחלק השלישי של המדד המאוחד לדירוג מחלת הפרקינסון [Unified Parkinson’s Disease Rating Scaleי– UPDRS]), תנודות מוטוריות (אחוז המטופלים עם נוכחות תנודות מוטוריות, חלק רביעי של UPDRS, שאלות 32 ו-39), תסמינים לא מוטוריים (ממוצע הציון הכללי בסולם התסמינים שאינם מוטוריים), איכות החיים (שאלון מחלת הפרקינסון המכיל שמונה פריטים [8-item Parkinson’s Disease Questionnaire - יPDQ-8]) וסטטוס תמיכה באדם המטפל (caregiver support).

מבין 1,342 מטופלים, הרופאים סיווגו 882 (66%) כמתאימים לטיפול פולשני ו- 548 (41%) היו במהלך קבלת טיפול פולשני או לפני התחלת טיפול פולשני.

מחקר חתך בינ"ל זה הראה, כי לפי שיקול דעתם של רופאים, יותר ממחצית מהמטופלים עם PD שטופלו במרכזי טיפול בהפרעות מוטוריות ב-18 מדינות היו עם PD מתקדמת, עם מאפיינים ספציפיים של תנודות מוטוריות, תסמינים לא מוטוריים ואיכות חיים.

מקור:
Defining 'advanced' Parkinson's disease in clinical practice: Results from the Observe-PD study, a cross-sectional observation study of 2615 patients

נושאים קשורים:  פרקינסון,  הגדרה קלינית,  מומחים להפרעות מוטוריות,  טיפול פולשני בסיוע התקן,  הקריטריונים של דלפי,  UPDRS,  תנודות מוטוריות,  איכות חיים,  PDQ-8,  תסמינים לא מוטוריים,  מחקרים
תגובות