SNP

אורח חיים בריא מוריד הסיכון לתמותה מוקדמת, גם כנגד נטייה גנטית לכך

מחקר מצא, כי שוני גנטי ב-APOE, IDE ו-PI3KCB קשור בסיכון נמוך יותר לתמותה, אך כי גם אורח חיים יכול להשפיע על סיכון זה

ריצה, אורח חיים בריא (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חדש בחן את הקשר בין מספר גנים בבני אדם לתמותה, ואם אורח חיים משפיע על הנטייה הגנטית המוקדמת. במחקר בוצעה התחשבות בתחלואה הנלווית של המשתתפים. המחקר בוצע בתבנית של מחקר אוכלוסייה בקבוצה של 1,229 אנשים מעל גיל 75 בשבדיה.

החוקרים בדקו שינויים בנוקלאוטיד בודד (single-nucleotide variations) ב-14 גנים (גנים שבעבר נמצאו כקשורים בתמותה או במחלות הקשורות לתמותה) ואורח חיים רלוונטי (עישון, בריאות נפשית וגופנית, בידוד חברתי) ואת הקשר בינם לתמותה באמצעות מודל הרגרסיה על שם קוקס.

אנשים אשר נמצאו כנשאים של שוני אללים בארבעה גנים הקשורים במחלות קרדיוסקולריות ומטבוליזם היו בסיכון גבוה יותר לתמותה:
apolipoprotein (APO) C1 וריאציה GG ו- AGי,e4יAPOEי, insulin-יdegrading enzymeי(IDE) וריאציה TC ו-phosphatidylinositol 3-kinaseי (PI3KCB) וריאציה GG.

הסיכון לתמותה של אנשים עם מספר אללים הקשורים בתמותה נמצא כגבוה ב-62% מאשר באנשים ללא אללים אלו. בניגוד לכך, באנשים המנהלים אורח חיים בריא נצפתה תמותה נמוכה ב-65% מאשר באנשים המנהלים אורח חיים שאינו בריא.

בשילוב הגורמים הגנטיים והסביבתיים נמצא, כי ללא קשר לפרופיל הגנטי, לאנשים המנהלים אורח חיים בריא סיכון הנמוך ב-64% למות מאנשים עם אורח חיים לא בריא וגורם סיכון גנטי אחד.

מחקר זה תומך בראיות קודמות, כי שוני גנטי ב-APOEי, IDE ו-PI3KCB קשור בסיכון נמוך יותר לתמותה, אך כי גם אורח חיים יכול להשפיע על סיכון זה.

מקור:
Rizzuto, D. et al. (2016) Journal of The American Geriatrics Society. 64(12), 2440

נושאים קשורים:  SNP,  APO e4,  IDE,  PI3KCB,  גנטיקה,  אורח חיים,  אללים,  מחקרים
תגובות