מחקרים

קשישים מאושפזים הסובלים מהתייבשות נמצאים בסיכון מוגבר לאשפוז ממושך ותמותה

מחקר עוקבה שהקיף כ-33,000 קשישים שאושפזו בבית חולים מצא כי אבחנה של התייבשות, אשר היתה שכיחה יותר ככל שעלה הגיל ומספר מחלות הרקע, האריכה פי 2-3 את משך האשפוז והגבירה פי 2-3 את הסיכוי למוות באשפוז

אשפוז (צילום: אילוסטרציה)

קשישים נמצאים בסיכון גבוה להתייבשות עקב שינויים הקשורים לגיל. מחקר עוקבה שבוצע במרכז רפואי יחיד בחן שכיחות האבחנה הקלינית של התייבשות באשפוזים דחופים של קשישים והעריך את ההשפעה על משך האשפוז והתמותה.

 נאספו נתונים ממאגר הרישום הממוחשב של בית חולים יחיד על כל האשפוזים במחלקה לרפואה דחופה של מבוגרים בגילאי 65 ומעלה, בין אפריל 2010 לאוקטובר 2013. נערך חישוב של מדד צ'ארלסון לתחלואה, משך האשפוז ושיעורי התמותה.

 מבין 42,553 מטופלים מתאימים שאותרו במחלקה לרפואה דחופה, 32,980 (77.5%) אושפזו במחלקות השונות בבית החולים. התייבשות אובחנה ב-2,932 (8.9%) מבין מטופלים אלו והיתה הסיבה העיקרית לאשפוזם של 190 מטופלים (0.6%). השכיחות של התייבשות עלתה עם הגיל ועם מספר תחלואות הרקע. פגיעה כלייתית חריפה (AKI) דווחה בקרב 47.7% מהמטופלים שהיו עם התייבשות ובקרב 15.9% מטופלים שהיו ללא התייבשות (p<0.001).

חציון משך האשפוז של מטופלים עם התייבשות היה שמונה ימים (טווח בין-רבעוני: 4-19 ימים), בהשוואה לשלושה ימי אשפוז של מטופלים ללא התייבשות (p<0.001). מטופלים שאושפזו עם אבחנה עיקרית של התייבשות היו עם שיעורי תמותה שנעו בין 17% ב-30 ימים ו-44% בשנה הראשונה לאשפוז, בהשוואה ל-7% ו-25% בקרב מטופלים ללא התייבשות, בהתאמה (p<0.001).

מטופלים שאובחנו עם התייבשות במהלך האשפוז נטו פי שניים למות בבית החולים (יחס סיכון [hazard ratio - HR]: 2.11, 95% רווח בר סמך: 1.92-2.32, p<0.001), ללא תלות בגיל, מין או תחלואות נלוות.

 שיעור קטן אך משמעותי של קשישים מאושפזים אובחנו עם התייבשות, אשר נקשרה לאשפוז ארוך יותר ושיעורי תמותה גבוהים, ללא קשר לגיל, מין או תחלואות רקע.

מקור:
A.M. El-Sharkawy, A. Virdee, A. Wahab, D.J. Humes, O. Sahota, M.A.J. Devonald, D.N. Lobo
Dehydration and clinical outcome in hospitalised older adults: A cohort study
European Gariatric Medicine, Volume 8, Issue 1, February 2017, Pages 22–29

נושאים קשורים:  מחקרים,  התייבשות,  אשפוז קשישים,  אשפוז דחוף,  מדד צ'ארלסון לתחלואה,  משך אשפוז,  תמותה,  פגיעה כלייתית חריפה
תגובות
 
17.05.2017, 20:35

במחלקה שלי הכלל ברור: חולה שלא יכול להגיע לברז מקבל ערוי נוזלים בכמות קטנה כל יום. הצוות לא מספיק להשקות את החולים. לרובם יש בעיות בליעה ושיטיון. הם לא קמים לשרת את עצמם. הנחת בקבוק משקה על השידה אינה יעילה. הפתרון היחיד במערכת האשפוז הוא מתן נוזלים לוריד.