עמילואיד

הקשר בין ירידה קוגניטיבית לעומס עמילואיד בקרב מבוגרים בגיל העמידה וקשישים

היקפו של עומס העמילואיד בבסיס קשור עם שיעור הירידה הקוגניטיבית במשך 4 שנים, ועשוי לספק מידע חשוב בנוגע לשיעור הירידה הקוגניטיבית שלא זמין כאשר משתמשים בקטגוריצזיה דיכוטומית חיובית/שלילית לנוכחות עמילואיד

06.06.2017, 10:51

היום, הסטנדרט הקליני לדיווח על תוצאות של Amyloid PETי(positron emission tomography) הינו לתת דירוג דיכוטומי של חיובי או שלילי לנוכחות של עמילואיד. מחקר חדש שנמשך 4 שנים בדק האם שימוש במדידה המשכית לגודל עומס העמילואיד בבסיס עשוי לספק מידע בעל ערך על השיעור של ירידה קוגניטיבית עתידית במשך 4 השנים העוקבות, בהשוואה למדידה דיכוטומית בקרב מבוגרים בגיל העמידה וקשישים.

המחקר בוצע במטרה לבחון האם קיים קשר המשכי, בעל אופי מינון-תגובה בין עומס עמילואיד לירידה קוגניטיבית בקרב מבוגרים בגיל העמידה וקשישים.

העוקבה כללה 174 משתתפים ממחקר ה-Dallas Lifespan Brain, בגילאים 40-89 בתחילת המחקר, בעלי קוגניציה נורמלית בבסיס (ניקוד מיני מנטאל של 26 ומעלה) וללא היסטוריה של הפרעות נוירולוגיות או פסיכיאטריות, שהשלימו הדמיית עמילואיד [(18F) florbetapir] בבסיס והערכה קוגניטיבית בבסיס וכעבור 4 שנות מעקב. עומס עמילואיד המשכי נמדד כ-SUVRי(cortical standardized uptake value ratio) ממוצע בבסיס.

מודלים ליניארים משולבים העריכו את ההשפעה של עמילואיד לאורך זמן (SUVR X מרכיב זמן) על זיכרון אפיזודי, הנמקה, מהירות עיבוד, אוצר מילים וניקוד מיני מנטאל. גיל, מין, חינוך, apolipoprotein ε4 נכללו כמשתנים נוספים.

הגיל הממוצע (סטיית תקן) של כל המשתתפים (174 משתתפים) היה 66.44 (11.74) ו-65 משתתפים היו גברים (37%). האנליזה הראשונית הראתה קשר משמעותי SUVR X זמן עם זיכרון אפיזודי, מהירות עיבוד, אוצר מילים וניקוד מיני מנטאל, אבל לא עם הנמקה. SUVR גבוה יותר בבסיסי היה קשור עם ירידה קוגניטיבית גדולה יותר כעבור 4 שנים. כאשר בוצע נטרול של שונות הקשורה עם דירוג דיכוטומי חיובי/שלילי, מרבית ההשפעה על הקוגניציה נותרה בעינה. מצב דיכוטומי של עמילואיד לבדו הראה השפעה פחות משמעותית של עמילואיד על ירידה קוגניטיבית מאשר מדידת SUVR המשכית. בקרב משתתפים עם עמילואיד חיובי, SUVR גדול יותר בבסיס חזה ירידה גדולה יותר בזיכרון אפיזודי, אבל השפעות אחרות על קוגניציה היו מוגבלות. לבסוף, עומס עמילואיד גדול יותר בבסיס בקרב מבוגרים בגיל העמידה היה קשור עם שינויים באוצר המילים, כאשר ההשפעה נבעה מ3 הומוזיגוטיות ל apolipoprotein ε4.

תוצאות אלו מציעות כי הגודל של עומס העמילואיד בבסיס קשור עם שיעור הירידה הקוגניטיבית במשך 4 שנים, ועשוי לספק מידע חשוב בנוגע לשיעור הירידה הקוגניטיבית שלא זמין כאשר משתמשים בקטגורטיצזיה דיכוטומית חיובית/שלילית.

מקור:

Farrell ME, Kennedy KM, Rodrigue KM, Wig G, Bischof GN, Rieck JR, Chen X, Festini SB, Devous MD, Park DC. Association of Longitudinal Cognitive Decline With Amyloid Burden in Middle-aged and Older AdultsEvidence for a Dose-Response Relationship. JAMA Neurol. Published online May 30, 2017. doi:10.1001/jamaneurol.2017.0892

נושאים קשורים:  עמילואיד,  דמנציה,  שטיון,  ירידה קוגניטיבית,  קוגניציה,  מחקרים
תגובות