מחקרים

אנליזה כלכלית של טיפול עם אפיקסבן בחולים עם פרפור עליות - תוצאות ממחקר ה-ARISTOTLE

מחקר ה-ARISTOTLE בחן את השפעתה של אפיקסבן על הפחתת אירועי שבץ וטרומבואמבוליזם בחולים עם פרפור עליות. החוקרים מצאו כי טיפול עם אפיקסבן בחולים עם פרפור עליות הינו בעל תועלת קלינית ומחיר מצטבר המייצג עלות-תועלת סבירה

18.06.2017, 12:15

מחקר ה-ARISTOTLE בחן את השפעתה של אפיקסבן על הפחתת אירועי שבץ וטרומבואמבוליזם בחולים עם פרפור עליות ומצא כי טיפול עם אפיקסבן הינו עדיף על טיפול עם וורפרין למניעת תמותה משבץ ותמותה כללית וגורם לפחות אירועי דמם משמעותי באופן מובהק סטטיסטית. על מנת לקבוע את הערך של החלפת טיפול בוורפרין עם אפיקסבן בחולים עם פרפור עליות החוקרים ביצעו אנליזת עלות-תועלת באמצעות מידע שנאסף במסגרת מחקר ה-ARISTOTLE.

מטרת המחקר הייתה לבחון את המחיר והעלות-תועלת של טיפול עם אפיקסבן לעומת טיפול עם וורפרין בחולים עם פרפור עליות מפרספקטיבה של מערכת הבריאות בארה"ב. באנליזה בוצע שימוש במידע קליני שנאסף במסגרת מחקר ה-ARISTOTLE. מחקר ה-ARISTOTLE הינו מחקר קליני אקראי, בינלאומי בהשתתפות 18,201 חולים (3,417 בארה"ב) שבוצע אחריהם מעקב חציוני של 1.8 שנים בין 2006 ל-2011.

בוצעה השוואה של שימוש במשאבים במהלך המחקר ועלות בין אפקיסבן לוורפרין באמצעות מחירים אמריקאיים שנגזרו באופן חיצוני. הערכת תוחלת חיים עבור חולים מארה"ב הוערכה על פי סיכון הבסיס ומודלי שרידות המבוססים על שימוש בטיפול וגיל שפותחו עבור אוכלוסיית ה-ARISTOTLE הכללית. תקנון לגורמי איכות חיים הושג ממקורות חיצוניים. עלות-תועלת (עלות מצטברת עבור שנת חיים מתוקננת לאיכות חיים) הוערכה מפרספקטיבה אמריקאית ובוצעה אנליזת רגישות נרחבת.

מתוך 3,417 החולים האמריקאים שהשתתפו במחקר, הגיל הממוצע (סטיית תקן) היה 71 (10) שנים, 2,329 (68.2%) היו גברים ו-3,264 (95.5%) היו לבנים. לאחר שנתיים של טיפול נוגד קרישה, עלות הטיפול הרפואי (ללא עלות התרופה) של חולים שטופלו עם אפיקסבן ווורפרין לא הייתה שונה באופן מובהק סטטיסטית (הבדל של -60$, רווח בר-סמך 95%, -2,728-2,608). תוחלת חיים, שחושבה על בסיס המודלים ממחקר ה-ARISTOTLE, הייתה גבוהה באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת האפיקסבן לעומת קבוצת הוורפרין (7.94 לעומת 7.54 שנות חיים מתוקננות לאיכות חיים). העלות המצטברת, כולל עלות התרופה וניטור, על מנת להשיג תוחלת חיים זו הייתה בגדר המקובל בארה"ב (53,925$ לשנת חיים מתוקננת לאיכות חיים עם 98% הסתברות למוכנות לתשלום של 100,000$). התוצאות היו עקביות כאשר הנחות המודל שונו, ועלות-תועלת לאורך החיים הושפעה ביותר ממחירה של אפיקסבן ואופק הזמן.

מסקנת החוקרים היא כי טיפול עם אפיקסבן בחולי מחקר ה-ARISTOTLE עם פרפור עליות מספק הטבה קלינית במחיר מצטבר המייצג עלות-תועלת סבירה במונחים אמריקאים.

מקור: 

Cowper, P.A. et al.  (2017) JAMA Cardiology. 2(5), 525.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28355434

נושאים קשורים:  מחקרים,  אפיקסבן,  VKA,  שבץ,  וורפרין,  תמותה,  פרפור עליות,  עלות-תועלת,  קרישת דם,  הכל על קרישת דם