חדשות

שר הרווחה הגיש מתווה פרטי להעלאת מס הבריאות לממן ביטוח סיעודי

השר חיים כץ עקף את תוכניתו של שר הבריאות יעקב ליצמן לביטוח סיעודי, והגיש לראש הממשלה הצעה להקמת ועדה ממלכתית שתבחן את הנושא, תוך הסתמכות על 12 סעיפי מתווה שהציע; לפי דיווח ב"דה מרקר", משרדי האוצר והבריאות דחו את היוזמה

שר העבודה והרווחה חיים כץ (צילום: מרק ישראל סלם / פלאש 90)

שר העבודה והרווחה, חיים כץ מציע לבסס את ביטוח הסיעוד הממלכתי על ביטוחי הסיעוד של קופות החולים, ומציע להעלות את מס הבריאות ב-0.5% עד 0.7% כדי לממן זאת. השר הגיש אתמול (א') לראש הממשלה בנימין נתניהו את המתווה המוצע על ידו, להחלת ביטוח סיעוד ממלכתי חובה לכל אזרחי ישראל.

העיתון "דה מרקר" מסר, כי בכירים במשרדי הבריאות והאוצר הופתעו מפרסום המתווה, מאחר שלא שותפו בגיבושו. לדבריהם, המתווה המוצע מתעלם מרפורמת הסיעוד שמקדם שר הבריאות יעקב ליצמן. שר הבריאות כבר הודיע כי הוא דוחה את המתווה המוצע. לדבריו, "תכנית שר הבריאות בנושא הזה גובשה בידי הצוות המקצועי במשרדו. היא מקיפה ביותר וכוללת התייחסות מפורטת לכל הכשלים הקיימים היום בביטוח הסיעודי הציבורי, תוך שינוי מערכתי של המדינה ביחס לאוכלוסייה המתבגרת ובני משפחותיהם".

עוד נמסר מלשכת שר הבריאות: "השר הכליל את הדרישה לרפורמה בסיעוד ממלכתי בהסכמים הקואליציוניים. הוא יבחן אם וכיצד ניתן לשלב את ההצעה הנקודתית של משרד הרווחה בתכנית הלאומית הכוללת לביטוח סיעודי ציבורי בישראל".

"כשל חמור ורב-שנים"

בדברי הסבר להצעתו של השר כץ נאמר, כי היא גובשה "על רקע הנטל הכלכלי הכבד המוטל על בני משפחות חולים סיעודיים" וכמו כן לאור החלטת ראש אגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, דורית סלינגר, לבטל למיליון אזרחים את הביטוח הסיעודי הקבוצתי - ללא חלופה הולמת".

השר כץ מסר עוד בעת הגשת הצעתו: "בתחום הסיעוד קיים כשל חמור ורב שנים. הסיעוד איננו נכלל בסל הבריאות והאחריות לטיפול בחולה הסיעודי מוטלת על בני משפחתו. עלויות טיפול אלה מצטברות לכדי הוצאה של מאות אלפי שקלים ולעיתים אף למעלה מכך. מדובר בסכומי עתק שרבות מהמשפחות אינן מסוגלות לעמוד בהם, ובאיום ממשי שעלול להביא להידרדרות ואף לקריסה כלכלית של התא המשפחתי.

"משום כך מדינת ישראל נדרשת לקחת אחריות ולבנות מערך תומך המסייע בפתרון הבעיה הכספית הכרוכה בטיפול הסיעודי. כיום כ-3.5 מיליון אזרחים אינם מבוטחים בביטוח סיעודי כלשהו, אף לא בביטוח הסיעודי הקבוצתי העומד להתבטל ואין בידיהם כל הגנה שתבטיח את עתידם והטיפול בהם במקרה של מצב סיעודי.

"סביר להניח שמרביתם הם בעלי הכנסה נמוכה שאינם מסוגלים לשלם אפילו את פרמיית הביטוח הזו, הנחשבת זולה באופן יחסי או כאלה הסובלים מבעיה רפואית שבגללה חברת הביטוח איננה מאפשרת את קבלתם לביטוח".

עוד הוסיף השר חיים כץ: " למעלה ממיליון אזרחים שמו את יהבם על ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים שהוצעו להם בעיקר דרך מקומות העבודה, אולם בהתאם להנחיית רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, אלה עומדים להסתיים בסוף השנה הנוכחית, תוך שסיומם מעמיד את המבוטחים, ובתוכם מאות אלפי מבוגרים, אל מול שוקת שבורה וללא כל פתרון אמתי. וכל זאת לאחר שהם שילמו במשך שנים ממיטב כספם עבור הביטוח, אך עתה זה מבוטל דווקא בהגיעם לגיל מבוגר ובתקופה שבה הם זקוקים לו יותר מאי פעם".

הקמת ועדת ממלכתית

במכתב לראש הממשלה ביקש השר כץ להעלות לאישור הממשלה, החלטה למנות מיידית ועדה ממלכתית המורכבת ממומחים בנושא הסיעודי ושבה גם נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים. הוועדה תידרש לגבש מתווה ישים להחלת ביטוח סיעודי ממלכתי חובה בתוך מספר חודשים ויהיה עליה להביאו לאישור הממשלה ובעקבות אישורה לחקיקה מהירה בכנסת".

כדי שדיוני הועדה יהיו ממוקדים, הדגיש השר, וכדי שתוכל להגיש המלצותיה בהקדם האפשרי, הוא הציע שתתבסס על 12 סעיפי המתווה הבאים:

 1. ביטוחי הסיעוד הקיימים של קופות החולים, שבהם מבוטחים כיום כ-4 מיליון אזרחים, יהוו את הבסיס והערוץ הבטוחי לביטוח הסיעוד הממלכתי שיהיה ביטוח חובה.
 2. לכל חבר קופת חולים תעמוד הזכות להצטרף לביטוח הסיעודי מהסוג הקיים כיום בקופה שבה הוא חבר, גם אם חברת הביטוח המבטחת את חברי אותה קופה ו/או קופת החולים סירבו לבטחו עקב גילו ו/או מצב בריאותו ו/או מסיבה אחרת כלשהי. יוקם לכן "פול" (דוגמת ה"פול" בביטוח רכב חובה) אשר יבטח בביטוח הסיעודי כל תושב שחברת הביטוח של הקופה בה הוא חבר, סירבה לבטחו. ה"פול" יבטח את התושבים הללו בתנאים זהים לאלו הנהוגים בקופות החולים.
 3. כל תושב יהיה חייב לרכוש ביטוח סיעודי הכולל כיסוי ביטוחי הנהוג כיום בביטוח לחברי קופות החולים - ויהיה חייב בתשלום בגינו.
 4. יקבע בחוק שפרמיית הביטוח הסיעודי לא תהיה על-פי הסיכון האישי של המבוטח אלא תתבסס על מבנה סוציאלי ולפי קבוצות גיל, כנהוג כיום. תעריפי הביטוח יהיו בפיקוח ומבנה פרמיות הביטוח יוגדר באופן שיבטיח את המשכיותו ומבלי ששינויי המחיר עם הגיל, יהוו איום לכך שמבוגרים לא יוכלו לעמוד בתשלומים, עקב הפרמיה הגבוהה אותה הם נדרשים לשלם.
 5. יקבע בחוק שתכניות הביטוח הסיעודי המוצעות לחברי קופות החולים יהיו אחידות הן במבנה הכיסוי ה-ביטוחי וסכומי הביטוח (בדומה לקיים היום), הן בפרמיית הביטוח והן בניהול האקטוארי שלהן.
 6. בדומה לנהוג ב"פול ביטוחי רכב חובה", הפסדי ה"פול" של ביטוח החובה הסיעודי יחולקו בין חברות הביטוח הרלוונטיות, באופן יחסי לחלקן בביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופות החולים ומאפיינים נוספים של אוכלוסיית המבוטחים אצלם, כדוגמת גיל ומגדר.
 7. לצד פרמיית הביטוח שישלמו המבוטחים, יועלה מס הבריאות בשיעור שייקבע, המוערך בכ - 0.5%-0.7%, שייגבה על ידי הביטוח הלאומי. הסכום שיגבה מהעלאה זו ישמש כולו למימון הפטור מתשלום פרמיית ביטוח סיעודי חובה לאוכלוסייה החלשה. היתרה תועבר ל"פול" למימון חלק מהפסדיו. החלק הנותר של הפסדי ה"פול" יועמס על חברי הקופות המבוטחים בביטוח הסיעודי על ידי העלאה קטנה בפרמיה שהם משלמים כיום.
 8. התשלום יהיה אחיד וזהה בין כל הקופות, הכיסוי ה-ביטוחי ותעריפי הביטוח יהיו תחת פיקוח
 9. תושבים חסרי הכנסה או תושבים ששכרם נמוך מרמת שכר שתקבע לעניין זה, יהיו פטורים מתשלום פרמיית הביטוח הסיעודי עבורם ועבור משפחתם. עלות ביטוחם של התושבים מעוטי היכולת הללו, בביטוח הסיעודי הנ"ל, תמומן בחלקה מהעלאת מס הבריאות כנ"ל ובחלקה על ידי העמסתה על פרמיית הביטוח של שאר המבוטחים.
 10. יקבע בחוק שהכספים שנצברו בקרנות להבטחת המשכיות הביטוח הסיעודי, למקרה שחברות הביטוח לא יחדשו ביטוח קבוצתי זה, הם בבעלות המבוטחים וינוהלו על ידי ה"פול" ולא ישמשו למימון הפסדיו.
 11. הביטוח הסיעודי המוצע הוא בנוסף לזכויות המוקנות היום לאזרחי ישראל על פי פרק י' בחוק הביטוח הלאומי, ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 12. משרד הבריאות ימשיך לסייע במימון עלות האשפוז של תושבים סיעודיים העונים כיום על מבחן הזכאות ל"קוד". מכאן ואילך יבוטל הנוהג הבעייתי של ביצוע מבחני הכנסה לילדי החולה הסיעודי וחיובם בתשלום, כפי שנעשה במסגרת מבחן הזכאות ל"קוד". לגבי מאושפזים סיעודיים חדשים עלות ה"קוד" תפחת בגובה גמלת הסיעוד לה זכאי החולה הסיעודי מחברת הביטוח או מה"פול".
נושאים קשורים:  חדשות,  שר העבודה והרווחה,  חיים כץ,  ביטוח סיעודי,  רפורמה,  שר הבריאות יעקב ליצמן,  קופות החולים,  ביטוח
תגובות