הזדקנות

השפעת הרכב המיקרוביום על הזדקנות בבני אדם

החוקרים מצאו כי גיל ביולוגי גובר קשור במגוון חיידקי נמוך יותר בצואה ופיתחו מודול המאפשר להבדיל בגין גיל כרונולוגי לביולוגי באמצעות הרכב החיידקים בצואה

אוכלוסיית חיידקי המעיים (צילום: אילוסטרציה)

הרכב המיקרוביום במעי האנושי הינו בעל חשיבות הומאוסטטית בתפקוד התקין של תהליכים פיזיולוגיים הנפגעים עם הגיל. החוקרים השתמשו באינדקס שבריריות מתוקף בן 34 חלקים (FI34) על מנת לזהות שינויים בהרכב המיקרוביוטה הקשורים בגיל ביולוגי בקרב מבוגרים המתגוררים בקהילה.

לצורך ביצוע המחקר נלקחו דגימות צואה מ-85 משתתפים בגילאי 43-79. החוקרים מצאו כי הגיל הביולוגי אך לא הגיל הכרונולוגי היה קשור במגוון חיידקי נמוך יותר בצואה. זנים שונים של חיידקים שגשגו בשליש האחוזונים העליון, האמצעי והתחתון של הגילאים הביולוגיים. באמצעות שיטת SPIEC-EASI ו-WGCNA, החוקרים זיהו זני חיידקים שאפשרו להבדיל בין גיל כרונולוגי לביולוגי. מודול ביולוגי הקשור בגיל והמורכב מזני Eggerthella, Ruminococcusו-Coprobacillus איפשר תקנון עבור גיל, מין BMI, שימוש באנטיביוטיקה וגורמים מבלבלים אחרים. ציון ה-FI34 של המשתתפים נמצא כקשור באופן חיובי עם הריבוי של המודול הזה שהדגים מטה-גנום ייחודי.

החוקרים מסכמים כי גיל ביולוגי גובר במבוגרים המתגוררים בקהילה קשור במצב של חוסר איזון באוכלוסיית החיידקים של המעי.

מקור: 

Maffei, V.J. et al. (2017) The Journals of Gerontology- Series A. 72(11), 1474

נושאים קשורים:  הזדקנות,  מיקרוביום,  חיידקים,  מעי,  מחקרים
תגובות