אבולוקומאב

ההשפעה הנוירולוגית של מעכבי PCKS9

החוקרים מצאו כי מעכבי PCSK9 מפחיתים סיכון לשבץ אסכמי ללא הגברת הסיכון לחסרים נוירוקוגניטביים

CT של שבץ מוחי (צילום: אילוסטרציה)

מעכבי PCSK9י(proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) משפיעים באופן ניכר על פרופיל הליפידים. החוקרים ביקשו לבחון את השיעור של שבץ אסכמי וחסרים נוירוקוגניטביים בחולים עם וללא מעכבי PCSK9.

החוקרים זיהו מחקרים אקראיים מבוקרים (RCT) שדיווחו שיעורים של שבץ אסכמי וחסרים נוירוקוגניטביים בחולים המשתמשים במעכבי PCSK9. שיטות מטה-אנליזה סטנדרטיות יושמו על מנת להשוות תוצאים אלו בין חולים עם וללא מעכבי PCSK9 ולהשוות בין שני מעכבי ה-PCSK9 שאושרו על ידי המנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA), אבולוקומאב ואלירוקומאב. התוצאות הוצגו בצורה של יחסי סיכונים עם רווחי סמך של 95%.

החוקרים כללו בעבודה 16 RCT עם 33,450 חולים בהם השתמשו באבולוקומאב ושישה RCT עם 5,654 חולים בהם השתמשו באלירוקומאב. החוקרים זיהו סיכון מופחת באופן מובהק סטטיסטית לשבץ אסכמי בקרב חולים שטופלו עם מעכבי PCSK9 (יחס סיכונים: 0.77, רווח בר-סמך 95%: 0.64-0.93) לעומת חולים שלא קיבלו טיפול. החוקרים לא מצאו כי יש הבדל בהיבט תוצא זה בין שתי התרופות שנבדקו.

בנוסף, החוקרים לא מצאו הבדל בסיכון לחסרים נוירוקוגניטיביים בין אנשים שטופלו עם מעכבי PCSK9 לחולים שלא קיבלו את הטיפול (יחס סיכונים 1.11, 0.93-1.32). הסיכון הנמוך יותר לשבץ בקבוצת מעכבי ה-PCSK9 נמצא בעיקר במחקרים בהם בוצע שימוש באבולוקומאב. כמו כן, לא נמצא הבדל בסיכון לחסרים נוירוקוגניטביים בין חולים המקבלים אבולוקומאב ואלירוקומאב.

מסקנת החוקרים היא כי טיפול עם מעכבי PCSK9 מפחית באופן מובהק סטטיסטית את הסיכון לשבץ ללא הגברת הסיכון לחסרים נוירוקוגניטיביים. התרופות למעשה מגנות על קוגניציה ותפקוד מוחי באמצעות הפחתת הסיכון לשבץ.

מקור: 

Bajaj, N.S. et al. (2017) European Heart Journal- Quality of Care and Clinical Outcomes. Online

נושאים קשורים:  אבולוקומאב,  מדיסון,  PCKS9,  LDL,  סטטינים,  מחלה קרדיווסקולרית,  קוגניציה,  שבץ,  מחקרים
תגובות