מחקרים

 פרופילי סיכון לפציעות נפילה במבוגרים מעל גיל 60

החוקרים מצאו שגורמי סיכון לפציעות נפילה נוטים להתקבץ ולייצג רמות שונות של סיכון לנפילה. ניתן להשתמש בממצאים אלה על מנת לתעדף ולהתאים התערבויות ברמה הקלינית וברמת בריאות הציבור

תכנית אימון למניעת נפילות של קשישים (אילוסטרציה)
תכנית אימון למניעת נפילות של קשישים (אילוסטרציה)

למרות שנפילות במבוגרים מתקשרות עם מספר גורמי סיכון,  גורמים אלו נחקרו עד עתה בנפרד. מטרת מחקר זה היא לזהות פרופילי סיכון לנפילות עם פציעה במבוגרים תוך זיהוי צברים של גורמי סיכון מבוססים וכימות השפעתם על סכנת הנפילה.

במחקר זה השתתפו 2,566 בני 60 ומעלה מתוך המחקר השוודי הלאומי לטיפול והזדקנות ב-Kungsholmen. נפילות עם פציעה הוגדרו כאשפוז או כטיפול חוץ בגלל נפילה. החוקרים עשו שימוש בניתוח צברים (Cluster Analysis) כדי לזהות את התקבצותם של גורמי סיכון אפשריים לרבות: מחלה כרונית, תרופות שמגבירות את הסיכון לנפילה (FRID), ליקויים פיזיים וקוגניטיביים ופקטורים אחרים שקשורים לאורח החיים.  קשרים בין הצברים ונפילות עם פציעה הוערכו לאורך 3, 5 ו-10 שנים באמצעות מודלים הישרדותיים פרמטריים גמישים.

החוקרים מצאו 5 צברים: 'בריא', 'מתפקד היטב עם מחלות מרובות', 'מתפקד היטב עם מחלות מרובות וצריכה גבוהה של fall-risk increasing drugsי(FRID), 'לקוי קוגניטיבי ופיזי' ו-'נכה'. הסיכון לנפילה עם פציעה היה גבוה יותר בכל הקבוצות לעומת קבוצת הבריאים. יחס הסיכונים (רווח בר-סמך 95%) נע בין 1.71 (1.02-2.66) בצביר השני עד 12.67 (7.38-21.75) בצביר האחרון לאחר 3 שנות מעקב.

נמצא שהסיכון הגדול ביותר נצפה ב-2 הצבירים האחרונים עם ליקויים פיזיים וקוגניטיביים מרובים.

מסקנת החוקרים היא שניתן לקבץ מאפיינים שונים לצבירים שיכולים לשמש כפרופילי סיכון לפציעות נפילה במבוגרים מעל גיל 60. על בסיס פרופילים אלה ניתן להתאים ולתכנן התערבויות בשדה הקליני ובשדה הנוגע לבריאות הציבור.

מקור: 

Ek, S. et al. (2018) The Journal of Gerontology: Series A. 73 (2)

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיכון לנפילה,  נפילות במבוגרים,  צבירים,  FRID
תגובות