הודעות הוועד

מכרז פומבי מטעם רשות שוק ההון עבור ייעוץ בתחום הסיעוד והגריאטריה

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מבקשים לקבל הצעות מגופים אשר יספקו שירותי ייעוץ בתחום הסיעוד והגריאטריה

28.02.2018, 12:38
אשפוז סיעודי
אשפוז סיעודי

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מבקשים לקבל הצעות מגופים אשר יספקו שירותי ייעוץ בתחום הסיעוד והגריאטריה. המכרז הינו עבור הזמנה להציע הצעות בנושא שירותי ייעוץ בתחום הסיעוד והגריאטריה - רופא מומחה.

לדבר הפרסום והקישור לתנאי המכרז מצורפים, לחץ/י כאן

בברכה,
אלעד רובין
מזכיר האיגוד הגריאטרי

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות