צריכת אלכוהל

צריכת אלכוהול והסיכון לשיטיון – מחקר עוקבה של 23 שנים

המנעות מצריכת אלכוהול או צריכה של יותר מ-14 יחידות אלכוהול לשבוע הגדילו את הסיכון ללקות בשיטיון, כך נמצא במחקר עוקבה זה שעקב אחרי מטופלים במשך 23 שנה

07.08.2018, 11:04
צריכת אלכוהול (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין צריכת אלכוהול לבין הסיכון ללקות בשיטיון. המחקר בוצע כמחקר עוקבה פרוספקטיבי מנתוני מחלקת שרות המדינה בלונדון (מחקר Whitehall II). במחקר נכללו 9,087 משתתפים, שהיו בני 35-55 בעת ההרשמה למחקר (1985/88).

התוצא העיקרי שנמדד היה הארעות מקרי שיטיון, כפי שזוהו על ידי נתונים מבתי חולים, שרותי בריאות הנפש ורישומי תמותה עד שנת 2017. חישוב צריכת אלכוהול התבצע במספר שיטות - ממוצע משלוש הערכות בין השנים 1985/88-1991/93 וסיווג המטופל להימנעות, צריכה של 1-14 יחידות/שבוע וצריכה של >14 יחידות/שבוע; תחזית לשבע עשרה שנה בהתבסס על חמש הערכות של צריכת אלכוהל שנתבצעו בין 1985/88-2002/04; שאלון CAGE לתלות באלכוהול שהתבצע בשנים 1991/3; אשפוזים על רקע מחלות כרוניות הקשורות לצריכת אלכוהול בין השנים 1991-2017.

במהלך המחקר נרשמו 397 מקרים של שיטיון לאורך מעקב ממוצע של 23 שנים. הימנעות מאלכהול באמצע החיים הייתה קשורה בהארעות גדולה יותר של שיטיון (יחס סיכונים 1.47, רווח בר-סמך 95% : 1.15-1.89) בהשוואה לצריכה של 1-14 יחידות/שבוע. בקרב אלו ששתו >14 יחידות/שבוע, עלייה של 7 יחידות בצריכה הייתה קשורה בעליית סיכון של 17% להארעות של שיטיון (רווח בר-סמך 95%: 32%-4%). ציון >2 בשאלון CAGE (יחס סיכונים 2.19, רווח בר-סמך 95% 1.29-3.71) ואשפוזים הקשורים בצריכת אלכוהול (יחס סיכונים 4.28, רווח בר-סמך 95%: 2.72-6.73) היו קשורים גם כן לסיכון מוגבר ללקות בשיטיון.

תחזיות צריכת אלכוהול מזמן אמצע החיים הראו שהימנעות מאלכוהול (יחס סיכונים 1.74, רווח בר-סמך 95%: 1.31-2.30), הפחתה בצריכה (יחס סיכונים 1.55, רווח בר-סמך 95%: 1.08-2.22) וצריכה ארוכת שנים של >14 יחידות/שבוע (יחס סיכונים 1.40, רווח בר-סמך 95%: 1.02-193) היו קשורים בסיכון מוגבר ללקות בשיטיון לעומת צריכה ארוכת שנים של 1-14 יחידות/שבוע. ניתוח שבוצע באמצעות מודלים רבי מצבים (Multistate models) על המידע הציע שהסיכון המוגבר ללקות בשיטיון הקשור בהימנעות משתיית אלכוהול מוסבר על ידי המצאות של מחלות קרדיו-מטבוליות במהלך תקופת המעקב, ויחס הסיכונים של נמנעים משתיית אלכוהול ללא מחלה קרדיו-מטבולית עמד על 1.33 (רווח בר-סמך 95%: 0.88-2.02) לעומת 1.47 (1.15-1.89) באוכלוסיה הכללית.

מסקנת החוקרים הייתה שהסיכון ללקות בשיטיון היה מוגבר בקרב אנשים שנמנעו מצריכת אלכוהל בתקופת אמצע החיים או שצרכו יותר מ-14 יחידות בשבוע. כיום, במספר מדינות הרף ממנו מוגדרת צריכה מזיקה של אלכוהול נמצא הרבה מעל 14 יחידות לשבוע. על הממצאים הנוכחיים לעודד שינוי כלפי מטה של הרף וההמלצות על מנת לעודד בריאות קוגנטיבית בגיל השלישי.

מקור: 

Sabia S. et al (2018). BMJ 2018;362:k2927

נושאים קשורים:  צריכת אלכוהל,  מחקר עוקבה,  שיטיון,  מחקרים
תגובות