"הקיצוץ הרוחבי בתקציבי משרדי הממשלה ובכלל זה משרד הבריאות לא יפגע בהקצאת המשאבים למוסדות האשפוז הסיעודי עבור טיפול בקשישים סיעודיים", כך אמר אתמול (ב') מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, בכנס א.ב.א - איגוד בתי אבות ודיור מוגן. עם זאת אמר כי אין מנוס משילוב עובדים זרים, לאו דווקא פלסטינים, במוסדות האשפוז הסיעודי כפתרון למצוקת כוח האדם בענף האשפוז הסיעודי.

עוד אמר בר סימן טוב כי משרד הבריאות נכון לקיים דיון עם מנהלי המוסדות על תחשיב התמחור הטיפולי – גובה התשלום עבור הטיפולים – בידי המדינה. תגובה זאת ניתנה על ידו כמענה לביקורת של מנהלי מוסדות הסיעוד על המכרז הסיעודי. המנהלים טענו כי משרד הבריאות תמחר עלויות אשפוז "באופן המשית גירעון של מיליון שקל בשנה על כל מחלקת אשפוז, מה שמקשה על יכולת המוסדות להתקיים".

בכנס אמרה גם סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ טלי פלוסקוב, המשמשת כיו"ר הוועדה לתכנית אב לטיפול בקשישים, כי יש צורך במשרד ממשלתי אחד ושר אחד שיתעסק בנושאים הנוגעים לאזרחים הוותיקים. בהקשר למחסור הקשה של מטפלים בענף הסיעוד, אמרה: "אחת המסקנות של הוועדה היא שתנאי ההעסקה של המטפלות מחפירים".