"מערכת הבריאות איננה ערוכה להתמודד ולתת מענה הולם לבעיית הזדקנות האוכלוסיה בישראל והתקציב איננו מתייחס לנושא זה". כך אמרו אתמול (א') סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ומנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב בישיבת הממשלה. זו הפעם הראשונה שהנושא הזה הוצג לשרים, כולל במצגת מפורטת.

ליצמן ובר סימן טוב הדגישו: מספר בני ה-75 ומעלה בישראל יגיע בשנת 2030 ל-734,107 נפש, 5% מהאוכלוסיה, לעומת 379,100 - מספרם ב-2010. הקשישים הם הצרכנים העיקריים של מערכת הבריאות: בעוד ש-72% מהוצאות האשפוז הן של בני 74-0, הרי ש-28% מכלל ההוצאות הללו הן רק בידי קבוצת גיל אחת באוכלוסיה, בני 75 ומעלה.

עוד עולה מהנתונים כי בעוד שעל תרופות מוציא ישראלי בקבוצת הגיל 74-0 כ-819 שקל בשנה בממוצע, הרי שבני 75 ומעלה מוציאים עליהן כבר 3,715 שקל. בעוד שסך ההוצאה על בריאות לאדם עומדת על 5,000 שקל בגילאי 74-0, הרי שבקרב גילאי 75 ומעלה היא כבר מגיע לכדי 17,206 שקל בשנה.

בעוד שמספר הביקורים השנתי במרפאה של גילאי 74-0 עומד על 9.4 בממוצע – בני 75 ומעלה כבר מבקרים בה 22.12 פעמים בשנה.

לממשלה נמסר כי קצב הוספת מיטות האשפוז הכללי, הגריאטרי והשיקומי, לא מספק ולא מדביק את הצורך הגדל והולך וכי דרושה השקעה רחבה יותר במניעת תחלואה. קיים מחסור במטפלים ובתקנים – הן בכל הנוגע לרופאים וצוותים רפואיים והן לגבי מטפלים סיעודיים. יש צורך בהעברת האחריות לאשפוז הסיעודי ממשרד הבריאות לקופות החולים כדי לשמור ולהבטיח רצף טיפולי ויש לשפר את המענים בכל הנוגע לטיפול בקשישים בפריפריה.

לאחר ישיבת הממשלה, אמר ליצמן: "הצגנו בפני הממשלה את התכנית הלאומית לאורח חיים בריא ואת היערכות מערכת הבריאות להכפלת מספר הקשישים. בין היתר הוצגה גם היערכות המשרד ליישום הרפורמה בסיעוד שבוצעה בהובלתי ועל הירידה הצפויה במיטות האשפוז בשנים הקרובות".

דוברות משרד הבריאות מסרה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את סגן השר ליצמן ואת המשרד על פעילויותיהם בעניין וביקש לחזור ולעדכן את הממשלה בעוד שישה חודשים.