הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה השבוע (ג') נתוני סקר על בעיות בשינה. הסקר בוצע ב-2017 בקרב כ-7,300 בני 20 ומעלה, יהודים וערבים, גברים ונשים.

מהסקר עלו הנתונים הבאים: 26% מתקשים בקביעות להירדם או לישון במשך לילה שלם; 15% מתקשים בכל לילה או כמעט בכל לילה. שיעור המתקשים להירדם או לישון בקביעות עולה עם הגיל: מ-10% בקרב גילאי 44-25 ועד ל-36% בגיל 75 ומעלה. שיעור המתקשים להירדם או לישון במשך לילה שלם לא השתנו משמעותית, בהשוואה לסקר משנת 2010.

12% דיווחו על דאגות המפריעות להם לישון לעתים קרובות בשנה האחרונה, 10% מהגברים ו-15% מהנשים. 54% חשים עייפות כלשהי במשך היום; 14% חשים עייפות רבה, 21% מבני 75 ומעלה. 28% חשים שהעייפות פוגעת בתפקודם; 6% חשים שהעייפות פוגעת מאוד בתפקודם.

7% נוטלים תרופות שינה במרשם רופא, 6% מהגברים ו-8% מהנשים, 30% מבני 75 ומעלה. 4% נוטלים תרופות שינה בכל לילה או כמעט בכל לילה, 23% מבני 75 ומעלה.

17% מבני 20 ומעלה ישנים עד חמש שעות ביממה, ללא פער בין גברים ונשים; 18% מהיהודים ו-12% מהערבים. 29% מבני 20 ומעלה ישנים שש שעות ו-29% נוספים ישנים שבע שעות ביממה. 25% מבני 20 ומעלה ישנים שמונה שעות ומעלה, 23% מהגברים ו-26% מהנשים; 19% מהיהודים ו-48% מהערבים.