ריבוי תרופות

מגמות בריבוי תרופות ביפן – מחקר היסטורי לאומי

במחקר זה הראו החוקרים כי המגמה הכללית לריבוי תרופות (Polypharmacy) ביפן גדלה במהלך תקופת המחקר. הגדילה הפסיקה ב-2013 והדרדרה בקצב קבוע עד לסוף המחקר ב-2016. יתכן ושינויי מדיניות ביפן אחראים לחלק מהשינויים הנצפים

תעשיית התרופות (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לתאר את המגמות שבריבוי תרופות (Polypharmacy) ביפן, לפי גיל, בין השנים 2010-2016. המחקר הוא מחקר תצפיתי היסטורי בקרב יפנים בני 20 ויותר בקהילה ביפן.

החוקרים ניתחו מידע מבתי מרקחת שסופק על ידי משרד הבריאות, העבודה והרווחה בסקר פעילויות משרד הבריאות בביטוח בריאות הציבור בין 2010-2016. שימוש בחמש או יותר תרופות פומיות לחודש הוגדר כריבוי תרופות ושימוש ב-10 או יותר תרופות הוגדר כריבוי תרופות מופלג (Excessive Polypharmacy).

נעשה שימוש באנליזות רגרסיה  בשביל להעריך את המגמות בריבוי תרופות עם חישוב של אחוזים לרמת השינוי השנתי. מספר התרופות בשימוש, מגמות בריבוי תרופות ויחס מתוקנן לגיל בריבוי תרופות ל-1,000 איש באוכלוסיה חושבו לפי השנה וקבוצות גיל (20-34, 35-49, 50-64, 65-79 ו-80 ומעלה).

החוקרים ניתחו 240 מיליון בקשות לתרופות. שיעור ההימצאות החודשי המתוקנן לגיל של ריבוי תרופות גדל מ-85.2 ל-93.8 ל-1,000 איש לחודש וריבוי תרופות מופלג גדל מ-13.6 ל-14.0 ל-1,000 איש לחודש בין 2010-2016 בקרב כלל האוכלוסיה. השיעור הכי גבוה של ריבוי תרופות (ל- 1,000 איש) נצפה ב-2016 בקשישים בני 80 ומעלה (326.8) ולאחריו בקרב בני 65-79 (167.3). שיעור ריבוי התרופות גדל ב-6.3% (רווח בר-סמך 95%: 4.0-8.7) לשנה בין 2010-2012, לאחר מכן נראתה ירידה של 0.7% (רווח בר-סמך 95%: -1.3 –0.0) לשנה בין 2012-2016.

שיעור ריבוי התרופות המופלג גדל ב-4.5% (רווח בר-סמך 95%: 1.1-8.0) לשנה בין 2010-2013 ולאחר מכן ירד ב-3.7% (רווח בר-סמך 95%: -6.7 – -0.6) לשנה בין 2013-2016.

מקור: 

Onoue H. et al (2018). Am Geriatr Soc, 66: 2267-2273;

נושאים קשורים:  ריבוי תרופות,  מחקר תצפיתי,  מחקר היסטורי,  מחקר אוכלוסייה,  מחקרים
תגובות