מחקרים

נוגדי דכאון בקשישים שמטופלים בדיאליזה

מחקר זה הראה כי בקרב קשישים בני 65 ומעלה המטופלים בדיאליזה, השימוש בנוגדי דכאון אנטי-כולינרגיים קשור בתופעות לוואי של נפילה, שינוי במצב הקוגניטיבי וסיכון מוגבר לשברים

דיכאון (אילוסטרציה)
דיכאון (אילוסטרציה)

הנחיות עדכניות בטיפול בקשישים ממליצות להמנע ממספר תרופות פסיכו-אקטיביות כגון תרופות היפנוטיות בקשישים בשל לתופעות הלוואי שלהן. מטופלים קשישים המטופלים בדיאליזה עלולים להיות בסיכון מוגבר לסיבוכים הקשורים לשימוש בתרופות אלו, אך ישנו מידע מוגבל על הסיכונים באוכלוסייה זו.

מטרת המחקר הייתה להעריך את הקשר שבין שימוש בתרופות פסיכו-אקטיביות לבין ביקור במחלקה לרפואה דחופה או אשפוז בגין שינוי במצב הקוגניטיבי (Altered Mental Status), נפילה ושברים בקרב קשישים שמטופלים בדיאליזה. המחקר הוא מחקר עוקבה תצפיתי בקרב מאגרי מידע על מטופלי דיאליזה (US Renal Data System).

סך של 60,007 מבוגרים בני 65 ומעלה טופלו בהמודיאליזה בכיסוי ביטוחי של Medicare Part D בשנת 2011. החוקרים מדדו את השימוש בתרופות מרגיעות-היפנוטיות (Sedative-Hypnotics) ונוגדי דכאון אנטי-כולינרגים (לפי זמני חשיפה שונים). התוצאים היו זמן עד לביקור במחלקה לרפואה דחופה או אשפוז מהסיבות הנ"ל.

בסך הכל, 17% ו-6% מהמטופלים השתמשו בתרופות מרגיעות-היפנוטיות ונוגדי דכאון אנטי-כולינרגים, בהתאמה, בשנת 2011. בעזרת רגרסיה רב-משתנית מתוקננת מסוג COX, נמצא ששימוש בנוגדי דכאון אנטי-כולינרגים היה קשור בעלייה של 25%, 27% ו-39% לשינוי במצב הקוגניטיבי, נפילה ושבר, בהתאמה, בהשוואה לחוסר בשימוש בתרופות האלה. שימוש בתרופות מרגיעות-היפנוטיות לא נמצא כקשור בתופעות לוואי.

מקור: 

Ishida J.H et al (2019). J Am Geriatr Soc, 67: 449-454;

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיאליזה,  נוגדי דכאון,  מחקר עוקבה,  תופעות לוואי
תגובות