חדשות

נוסחה חדשה לחלוקת תקציב סל הבריאות בין קופות החולים הוגשה למנהלי הקופות

600 מיליון שקל מתוך 53.4 מיליארד שקל יוסטו מהסל לפריפריה ולישובים עניים על חשבון המרכז | הנוסחה החדשה תיטיב עם כלל הקשישים ויוקצו גם 200 מיליון שקל לטיפול במבוטחים חולי סוכרת

סוכרת (אילוסטרציה)
סוכרת (אילוסטרציה)

משרדי הבריאות והאוצר הגישו בסוף השבוע שעבר למנהלי ארבע קופות החולים טיוטה למתווה חדש בדבר אופן חלוקת תקציב סל הבריאות. על מנהלי הקופות להגיב למסמך עד 24 באפריל. שינוי הנוסחה הוא בסמכות שר הבריאות אך נדרשים גם אישורי שר האוצר ושר העבודה והרווחה, כך מדווח הבוקר (א') אדריאן פילוט ביומון "כלכליסט".

סל הבריאות ב־2019 עומד על 53.4 מיליארד שקל ומחולק לכל קופה מראש בהתאם למספר המבוטחים בה (“קפיטציה). עתה מוצע להסיט 600 מיליון שקל מהסל לפריפריה ולישובים העניים, על חשבון המרכז, ולהביא בחשבון גם קריטריון סוציואקונומי.

אוכלוסיה נוספת שתוטב כוללת כ-260 אלף בני 65 ומעלה מקבלי קיצבת זיקנה וזכאים להשלמת הכנסה ולקיצבת נכות – לה יוקצו 250 מיליון שקל (כ־54% ל"כללית", 26% ל"מכבי" ו־20% יתחלקו בין "מאוחדת" ו"לאומית"). הנוסחה החדשה תיטיב גם עם כלל הקשישים. לכך יוקצו 250 מיליון שקל נוספים ו-200 מיליון שקל באופן שווה בין ארבע הקופות. יוקצו גם 200 מיליון שקל לטיפול במבוטחים חולי סוכרת.

לפי המתכונת החדשה, נמסר בדיווח, 140 מיליון שקל יחולקו לכ־486 אלף המבוטחים הרשומים במאגר רשם הסוכרת של משרד הבריאות (62% מה"כללית", 21% מ"מכבי" ו־17% המתפלגים באופן כמעט זהה בין "לאומית" ל"מאוחדת"). 60 מיליון שקל הנותרים יוקצו כמענק לקופות שיוכיחו שיפור במצב מטופליהן, לפי קריטריונים של ביצוע בדיקות, תוצאותיהן, מניעת עיוורון, מניעת קטיעת כף רגל.

קופת חולים שממנה עבר מבוטח לקופה אחרת תקבל עבורו בשנה הראשונה 70% מהמשקל הקפיטציוני, ויתרת הסכום - לקופה אליה הצטרף. בשנה השנייה לאחר המעבר, 30% מהתקבול הקפיטציוני בגינו יועבר לקופה ממנה עבר, והיתרה לקופה אליה הצטרף. מהשנה השלישית מלוא הסכום הקפיטציוני בגין המבוטח יועברו לקופה אליה הצטרף. המטרה: להעניק תמריץ שלילי לקופות "לגנוב" מטופלים.

לרשימת המחלות הקשות הנכללת בנוסחת הקפיטציה הנוכחית וכוללת מטופלי דיאליזה, תלסמיה, המופיליה, גושה ו־HIV, יצורפו חולים ב-20 מחלות יתום. התמיכה בקופות עבורם תבוצע בתמחור עדכני בהתאם לעלות הטיפול ולא רק התרופתי.

נושאים קשורים:  תקציב קופות החולים,  חדשות,  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן,  סל הבריאות
תגובות