מחקרים

ריבוי תרופות ושברים בירך בקרב קשישים

עלייה ב-DBI, מדד המחשב את סך הטיפול המרגיע והאנטי-כולינרגי שמקבלים קשישים, הייתה קשורה בסיכוי גדול יותר לשבר בירך בקרב קשישים

תרופות לנטילה במקביל במהלך השבוע (צילום: אילוסטרציה)

מדד ריבוי התרופות (Drug Burden Index – DBI) מחשב את סך הטיפול המרגיע והאנטי-כולינרגי שבתרופות מרשם וקשור לירידה תפקודית ושברים בירך באוכלוסיה מבוגרת. עם זאת, לא ידוע האם ערפלנים משפיעים על היחס שבין DBI לשברים בירך. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את הקשר בין מדד DBI לבין שברים בירך, לאחר תיקונים סטטיסטיים לתמותה וערפלנים אפשריים רבים.

אנליזת רגרסיה מסוג Competing-Risks נערכה באופן פרוספקטיבי על אוכלוסיה מבוגרת בניו זילנד שעברה הערכה מסודרת ומתוקננת (International Resident Assessment Instrument) בין ה-1 בספטמבר, 2012 וה-31 באוקטובר, 2015. התוצאים שנמדדו היו הישרדות ושברים בירך. ה-DBI חושב כמשתנה התלוי בזמן מאז החשיפה לתרופות וחושב לפי מרווחים בני 90 יום. מודל הרגרסיה תוקנן למספר רב של תחלואות נוספות ותפקודים יום יומיים (Activities of Daily Living).

בקרב 70,553 מבוגרים שהוערכו, 2,249 (3.2%) חוו לפחות שבר אחד בירך, 20,194 (28.6%) נפטרו ללא שבר בירך, ו-48,110 (68.2%) שרדו ללא שבר. זמן המעקב הממוצע עמד על 14.9 חודשים (טווח שבין יום ל-37.9 חודשים). פיזור ה-DBI היה מוטה מאד, כאשר מדד החשיפה המחושב החציוני נע בין 0.93 ל-0.96. DBI היה קשור באופן משמעותי לסבירות לשבר בחישובים סטטיסטיים שאינם מתוקננים (p<0.001) וגם כאלו שעברו תקנון (p<0.001). יחס הסיכונים המוערך עמד על 1.52 (רווח בר-סמך 95%: 1.28-1.81) לאלו עם DBI מעל 3 בהשאווה לאלו עם DBI של 0.

מקור: 

Jamieson H.A et al (2019). The Journals of Gerontology: Series A, Volume 74, Issue 7, Pages 1127–1133;

נושאים קשורים:  שבר בירך,  ריבוי תרופות,  מחקר עוקבה,  מחקר ארצי
תגובות