הידרדרות קוגניטיבית

הקשר בין ניתוח והידרדרות קוגניטיבית בטווח הארוך – מעקב של 19 שנה

הסיכוי להידרדרות קוגניטיבית משמעותית לאחר ניתוח היה כפול בהשוואה למושאי מחקר שלא נותחו, אם כי נמוך יותר בהשוואה לאשפוזים על רקע פנימי

25.08.2019, 11:08
הכנה לפני ניתוח (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לכמת את הקשר בין ניתוח גדול לבין התחזית הקוגניטיבית תלויית הגיל (Cognitive Trajectory). המחקר הוא מחקר עוקבה אורכי שנערך באנגליה.

7,532 מבוגרים עברו עד חמש הערכות קוגניטיביות בין 1997-2016 כחלק ממחקר Whitehall II. כמו כן נאסף מידע מהמערכות הסטטיסטיות של בתי החולים בהם אושפזו המטופלים. החוקרים אספו מידע על אשפוזים בני יותר מלילה אחד במהלך תקופת המעקב.

התוצא העיקרי היה המדד הקוגניטיבי Global Cognitive Score שהורכב מסדרה של מבחנים קוגניטיביים שבחנו היגיון, זיכרון ושטף צלילי (Phonemic) וסמנטי. נעשה שימוש במודל Bayesian linear mixed effects בשביל לחשב את השינוי תלוי הגיל בקוגניציה לטווח ארוך כתלות באשפוזים. בנוסף חושבו הסיכויים של הידרדרות קוגניטיבית משמעותית שהושרתה על ידי ניתוח. הידרדרות כזו הוגדרה כיותר מ-1.96 סטיות תקן מהתחזית המקורית שהתבססה על שלושה מעקבים קוגניטיביים.

לאחר התחשבות בתחזית הקוגניטיבית עבור גיל, נמצא שאשפוז עבור ניתוח גדול היה קשור בהידרדרות קוגניטיבית קלה נוספת, השקולה בממוצע לפחות מחמישה חודשי הזדקנות (רווח בר-סמך 95%: 0.01-0.73). בהשוואה, אשפוזים עבור טיפול במחלות פנימיות ושבץ הובילו להזדקנות קוגניטיבית של 1.4 שנים (רווח בר-סמך 95%: 1.0-1.8) ו-13 שנים (9.6-16), בהתאמה. הידרדרות קוגניטיבית משמעותית התרחשה ב-2.5% מהמטופלים שלא אושפזו, 5.5% מהמטופלים שהתאשפזו עבור ניתוח ו-12.7% מהמטופלים שהתאשפזו עבור טיפול במחלות פנימיות. בהשוואה למטופלים שלא אושפזו, מטופלים עם אירועים כירורגיים או פנימיים היו בעלי סיכויים גדולים יותר לסבול מהידרדרות משמעותית מהתחזית המקורית שלהם (יחס הסיכויים 2.3 עבור אשפוזים כירורגיים [רווח בר-סמך 95%: 1.4-3.9] ו-6.2 עבור אשפוזים פנימיים [3.4-11.0]).

מקור: 

Krause B.M  et al (2019). BMJ 2019;366:l4466;

נושאים קשורים:  הידרדרות קוגניטיבית,  ניתוח,  מחקרים
תגובות