מחקרים

טיפול בדופק או בקיצוב בקשישים עם פרפור פרוזדורים והסיכון לנפילה וסינקופה

במטופלים עם פרפור פרורזודרים בני 65 ומעלה, תרופות לטיפול בהפרעות קצב היו קשורות בסיכון מוגבר לפציעות כתוצאה מנפילות והתעלפות

קשיש מאושפז, הזדקנות האוכלוסיה. צילום: שאטרסטוק

הטיפול בפרפור פרוזדורים בעזרת שליטה בדופק או בקיצוב יכולה להוביל לפציעות הקשורות לנפילות והתעלפות (Syncope), במיוחד באוכלוסיה הקשישה. מטרת המחקר הייתה לקבוע את הקשר בין אחת השיטות הנ"ל לטיפול לבין פציעות בעוקבה של חולים.

המחקר נערך כמחקר עוקבה היסטורי על מאגר נתונים דני בין השנים 2000-2015. במחקר השתתפו 100,935 מטופלים עם פרפור פרוזדורים בני 65 ומעלה שמימשו מרשם לתרופות מאטות דופק ו/או לתרופות נגד הפרעות קצב. החוקרים השוו בין טיפול בהאטת דופק בלבד בתרופה אחת, בשתי תרופות, טיפול בתרופה נגד הפרעות קצב וטיפול משולב בשתי סוגי התרופות.

התוצאים היו פציעות כתוצאה מנפילה והתעלפות כתוצא משולב (תוצא עיקרי) או נפרד (תוצא משני).

הגיל החציוני של המשתתפים בעוקבה היה 78 (טווח בין רבעוני שבין 72-84) ו-53,481 (53.0%) מהמטופלים היו נשים. במהלך תקופת מעקב חציונית של 2.1 שנים (טווח בין רבעוני 1.0-5.1), 17,132 (17.0%) מהמטופלים סבלו מפציעה כתוצאה מנפילה, 5,745 (5.0%) אחוזים סבלו מהתעלפות ו-21,093 (20.9%) חוו את אחת משתי התופעות המצויינות. בהשוואה לטיפול בתרופה בודדת להורדת דופק, תרופות המטפלות בהפרעות קצב היו קשורות בסיכון מוגבה לפציעה כתוצאה מנפילה והתעלפות. יחס שיעורי ההיארעות לתוצא המשולב היה 1.29 (רווח בר-סמך 95%: 1.17-1.43) לתרופות לטיפול בהפרעת קצב ו-1.46 (1.34-1.58) לשילוב תרופות להפרעות קצב ותרופות להורדת דופק. כאשר ביצעו ריבוד לפי סוגי תרופה, אמיודרון (Amiodarone) הגדילה באופן משמעותי את הסיכון לפציעות כתוצאה מנפילה והתעלפות (יחס שיעורי ההיארעות 1.4, רווח בר-סמך 95%: 1.26-1.55). כאשר בוחנים טיפול שנמשך מעל ל-180 ימים בטיפול להורדת דופק, סיכון מוגבר לכל התוצאים נרשם ב-90 יום הראשונים לטיפול. הסיכון הכי מוגבר נרשם ב-14 יום הראשונים לטיפול בתרופות לטיפול בהפרעות קצב.

מקור: 

Dalgaard F. et al (2019). J Am Geriatr Soc, 67: 2023-2030;

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור פרוזדורים,  נפילות,  התעלפות,  טיפול בקיצוב,  טיפול בדופק
תגובות