מחקר אורכי

תרופות לטיפול בכאב ובעיות שינה ושבריריות בקשישים

שימוש בתרופות מרשם לשליטה בכאב ולטיפול בבעיות שינה בבני 65 ומעלה קשור באופן משמעותי להגדלת הסיכון לשבריריות

צילום: אילוסטרציה

מטרת המחקר הייתה להעריך את הסיכון לשבריריות לאחר שימוש בתרופות מרשם לטיפול בכאב ובבעיות שינה במבוגרים בארה"ב. המחקר התבצע כמחקר אורכי בקרב בני 65 ומעלה המתגוררים בקהילה. מהמחקר הוצאו מטופלים שקיבלו לאחרונה טיפול בסרטן (14,208 מטופלים). המחקר כלל מטופלים שלא היו שבריריים בתחילת המחקר ושהיה להם לפחות מעקב אחד נוסף עם מידע מלא על תרופות מרשם ושבריריות או תאריך תמותה (7,201 מטופלים).

במחקר נאסף מידע על מידת השימוש בתרופות המרשם לשליטה בכאב ולטיפול בבעיות שינה, נתונים סוציו-דמוגרפיים, מידע על תרופות נוספות ושימוש בחומרים כגון אלכוהול וכן מרכיבים של עומס שבריריות. מודל רב משתני שריבד את הסיכון לתמותה בעקבות שימוש בתרופות העריך את הסיכון לשבריריות הקשור לשימוש במקביל ושימוש בלעדי בתרופות מרשם כמפורט.

שיעור השימוש בתרופות כנגד כאב בלבד עמד על 22.1%, בתרופות עבור בעיות בשינה בלבד עמד על 6.8% ועבור שימוש בשני סוגי התרופות, השיעור עמד על 7.7%. הסיכון לשבריריות עמד על 41.0% והיה שונה בצורה משמעותית כתלות בשימוש בתרופות. השימוש בתרופות מרשם היה קשור להגברת הסיכון לשבריריות (יחס סיכונים בשימוש-משותף מתוקנן 1.95, רווח בר-סמך 95%: 1.6-2.4; תרופות כנגד כאב בלבד 1.58, 1.4-1.8; תרופות לטיפול בבעיות שינה בלבד 1.35, 1.1-1.6; המטופלים שלא השתמשו באף תרופה היוו קבוצת ביקורת). שיעור ההיארעות המצטבר לשבריריות במשך תקופה של 8 שנים לארבעת הקבוצות עמדה על 60.6%, 50.9%, 45.8% ו-34.1%, בהתאמה. כאשר בוצע תקנון למחלות כרוניות הקשורות לכאב כרוני, נראו שינויים מזעריים בסיכון.

מקור: 

Cil Gulcan et al (2020). J Am Geriatr Soc 67:2474–2481, 2019;

נושאים קשורים:  מחקר אורכי,  תרופות מרשם,  שבריריות,  מחקרים
תגובות