אנטיביוטיקה

שנתיים של צריכה אנטיביוטית מושכלת ב-27 בתי אבות בקהילה

תוכניות לעידוד צריכה אנטיביוטית מושכלת יכולות להיות מיושמות בהצלחה בבתי אבות בקהילה דרך הנהלת בתי האבות או דרך חינוך הרופאים המטפלים. תוכניות אלו יכולות להוריד באופן משמעותי את השימוש באנטיביוטיקה לתקופה של לכל הפחות שנתיים

קשיש נוטל תרופה (אילוסטרציה)
קשיש נוטל תרופה (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבדוק האם רישום אנטיביוטיקה בבתי אבות יכול להיות מופחת על ידי התערבות של צריכה אנטיביוטית מושכלת (Antibiotic Stewardship) המיושמת על ידי רופאים וצוות סיעודי והאם יישום זה יותר יעיל כאשר הוא נעשה בבתי אבות או על ידי קבוצות רופאים.

מחקר זה הוא מחקר בן שנתיים לשיפור איכות הטיפול עם יישום פרגמטי בשתי זרועות (רשת בתי אבות וקבוצת רופאים). במחקר השתתפו 27 בתי אבות בצפון קרולינה. המחקר נערך לפני ההכרזה על שינוי הטיפול האנטיביוטי עבור מבוטחי Medicare ו-Medicaid. במחקר השתתפו צוותים סיעודיים והרופאים המטפלים בבתי האבות הנ"ל.

ההתערבות כללה תוכנית טיפוסית לשיפור הטיפול האנטיביוטי (Antibiotic Stewardship) ולשיפור איכות הטיפול – תוכנית זו כללה תוכניות אימון לאחיות ולצוותים רפואיים, פוסטרים, אלגוריתמים, הנחיות טיפוליות, דיווחים רבעוניים, דיווח שנתי על שיפור האיכות ושוברי מידע לדיירים ולמשפחותיהם.

במחקר נמדדו שיעורי רישום האנטיביוטיקה ל-1,000 ימי דייר בסך הכל ולפי סוג זיהום, שיעור בדיקות השתן ושיעור הזיהומים מסוג Clostridium Difficile ו-MRSA.

שיעורי רישום האנטיביוטיקה ירדו ב-18% לאחר 12 חודשים (יחס שיעורים 0.82, רווח בר-סמך 95%: 0.69-0.98) וב-23% לאחר 24 חודשים (0.77, 0.65-0.90). עלייה של 10% בשיעור הדיירים בהם הרופא המטפל היה המנהל הרפואי של המוסד הייתה קשורה בירידה של 4% ברישום התרופות (0.96, 0.92-0.99). היארעות זיהומים ב C.Difficile ו-MRSA, אשפוזים ואשפוזים חוזרים לא היו שונים באופן משמעותי. לא נרשמו תופעות לוואי כתוצאה מהעדר הרישום. העלות המשוערת של יישום תוכנית זו במשך שנתיים נעו בין 354-3,653$.

מקור: 

Name of main author et al (2020). J Am Geriatr Soc 68:46–54, 2019;

נושאים קשורים:  אנטיביוטיקה,  מחקר עוקבה,  שימוש מושכל באנטיביוטיקה,  בתי אבות,  מחקרים
תגובות