מדד מסת השומן המרכזי

השמנה מרכזית קשורה לשיווי משקל, יציבות ותפקוד באוכלוסיה הגריאטרית בקהילה

במחקר זה החוקרים מראים כי השמנה מרכזית נמצאת במתאם חיובי לחוסר יציבות ומשפיעה לרעה על תפקוד יומיומי של האוכלוסיה הקשישה ומגבירה את שבריריותה

22.03.2020, 11:25
מטפלת וקשישה סיעודית. צילום: משה שי/ פלאש 90

מטרת מחקר זה הייתה להעריך האם יש קשר בין מסת השמנה מרכזית שנמדדה באמצעות מדידת הקליטה הדו-אנרגטית של גלי Xי(DEXA) לבין לשיווי משקל ותפקוד פיזי. מחקר זה התבסס על מאגר נתונים דו שנתי של נתוני בסיס השייכים ל-3014 משתתפים ממאגר נתונים של מחקר עוקבה קוריאני העוסק בשבריריות של האוכלוסייה המזדקנת. מסת הגוף המרכזית האידיאלית ומסת השומן המרכזית נמדדו בעזרת DEXA.

מדד מסת השומן המרכזי (tFMI) חושב בעזרת המשוואה הבאה: מסת השומן המרכזית בק"ג חלקי גובה במטרים. החוקרים העריכו שיווי משקל באמצעות מבחני ה"קימה והליכה מתוזמנים" (up and go test timed - TUG) ואת מדד היציבות הכללי הם העריכו על ידי מבחן ה-short physical performance batteryי(SPPB). החוקרים ביצעו את מבחן ה-SPPB והעריכו את העצמאות בתפקוד היומיומי על ידי ביצוע פעולות של תפקוד יומיומי, בדיקת ביצוע פעולות אינסטרומנטליות של היום יום (IADL), סקירה לדלדול שרירים (SARC-F), ובדיקת כוח אחיזה בשתי בידיים.

במחקר זה החוקרים ניסו לבדוק האם קיים מתאם בין מדד מסת השומן המרכזי לבין יציבות ותפקוד פיזי ולקבוע את המשתנים הקשורים למדד מסת השומן המרכזי. החוקרים מצאו כי מדד מסת השומן המרכזי היה במתאם חיובי עם המשך הממוצע של הליכת 4 מטרים, קימה חזרתית מכיסא במבחן ה-SPPB, מבחן TUG ומתאם חיובי לדלדול שרירים בבדיקת ה-SARC-F. בנוסף החוקרים מצאו קשר הפוך בין מדד מסת השומן המרכזי לבין כוח האחיזה בשתי ידיים, IADL, מדד יציבות כוללת ב-SPPB, ציון SPPB כולל וגיל.

תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית הרב משתנית שהעריכו משתנים הקשורים לשיווי משקל ולתפקוד פיזי הדגימו כי מדד מסת השומן המרכזי נמצא במתאם חיובי למשך מבחן קימה חזרתית מכיסא במבחן ה-SPPB בשניות (הערכת בטא 0.252), TUG בשניות (בטא 0.25), מהירות הליכת 4 מטר בשניות (בטא 0.055) ומדד היציבות הכוללת של SPPB (בטא -0.035).

לסיכום, מדד מסת השומן המרכזי גבוה יותר (ע"פ DEXA) היה מתאם חיובי עם ביצועים פיזיים נמוכים ויציבות נמוכה, דבר המראה כי השמנה מרכזית משפיעה לרעה על יציבות ותפקוד יומיומי באוכלוסייה המזדקנת המתגוררת בקהילה.

מקור: 

Kim, JH., et al. (2020) Medicine (Baltimore) 99(9): 459–465

נושאים קשורים:  מדד מסת השומן המרכזי,  דלדול שרירים,  שבריריות,  שיווי משקל,  קשישים,  מחקרים
תגובות