קשישים זקנים ביותר

מאפייני אוכלוסיית הקשישים מעל גיל 90 ברפואת המשפחה

עם העליה בתוחלת החיים, שיעור הקשישים מעל גיל 90 גדל. מדובר באוכלוסיה מגוונת מבחינת מצבה הקוגנטיבי, תפקודי, תזונתי וגופני, אשר יכולה להיתרם מגישה טיפולית מותאמת וספציפית

23.04.2020, 11:56

אוכלוסית הקשישים הזקנים ביותר (אנשים מעל גיל 90) היא אוכלוסיה שגדלה במהירות. ניתוח מאפייניהם היחודיים עשוי להועיל להתאמת הטיפול הרפואי בהם. מטרת מחקר זה הייתה לאפיין את המצב הקוניטיבי, תפקודי, תזונתי וגופני של יחידים מעל גיל 90.

החוקרים ביצעו סקירה שיטתית של מחקרי חתך או עוקבה שעסקו באנשים בגיל 90 ומעלה, אשר מתגוררים בבתיהם או בבתי אבות, במהלך אפריל 2018. הנתונים הופקו מתוך מאמרים מתאימים נבחרים, הסיכוי להטיה חושב תוך שימוש במדד Newcastle-Ottawa.

הסקירה כללה 3,086 מטופלים שנאספו מתוך 35 מאמרים (8 מחקרי חתך ו27 מחקרי אורך). להלן הממצאים:

  • מצב קוגנטיבי: דמנציה אובחנה ב-30-42.9% מהמשתתפים במחקר, ליקוי קוגניטיבי אובחן ב12-50% מהמשתתפים ול-31-65% לא היה ליקוי קוגנטיבי כלל.
  • מצב תפקודי: מבחינת ביצוע פעילויות חיי יום-יום, ל-14-72.6% מהמשתתפים לא היה כל קושי, 35.6-38% חוו קושי ו-14.4-55.5% היו סיעודיים. 20-67.9% נזקקו לעזרה בביצוע פעילויות מכשירניות (נקיון, בישול, קניות, נטילת תרופות ועוד) בחיי היום-יום.
  • לגבי מצב תזונתי, אשר הוערך באמצעות ה-Mini Nutritional Assessment Short Form, הציון הממוצע נע בין 10.3 (SD: 1.8) ל-11.1 (SD: 2.4), מתוך ציון מקסימלי של 14.
  • מצב גופני: 8-32% מהמשתתפים לא היו מסוגלים לקום מישיבה על כסא למצב עמידה, 19-47% היו מסוגלים לעמוד מבלי להיעזר בידיים ו-12.9-15% לא יכלו ללכת מרחק של 4 מטרים.

תוצאות המחקר מראות כי אוכלוסית הקשישים הזקנים ביותר הינה הטרוגנית, כאשר חלקם סובלים ממגבלה ברמה קלה בלבד. החוקרים סבורים כי נקיטת גישה מותאמת וספציפית בטיפול בקשישים הזקנים ביותר, יכולה לסייע למניעת מוגבלויות.

מקור: 

Emile Escourrou et. al (2020) BMC Family Practice

נושאים קשורים:  קשישים זקנים ביותר,  קוגניציה,  מצב תפקודי,  מוגבלויות,  טיפול מותאם,  מחקרים
תגובות