אוכלוסייה קשישה

התערבויות למניעת בדידות ונפילות מפחיתות שבריריות באוכלוסיית הקשישים המתגוררת בערים

במחקר זה החוקרים מצאו כי התערבות למניעת נפילות ולמניעת בדידות משפרת את איכות החיים של האוכלוסייה הקשישה ומצמצמת את מידת השבריריות הכוללת שלהם

15.06.2020, 12:58
טיפול בקשישים, דמנציה (צילום: אילוסטרציה)

שבריריות היא ביטוי סימפטומטי של זיקנה והיא קשורה במצבים קו-מורבידיים רבים ובתוצאים גרועים. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את ההשפעה של שתי התערבויות, האחת למניעת נפילות והשניה למניעת בדידות, על השבריריות. המחקר בדק את ההשפעה על השבריריות הכוללת ועל היבטים של שבריריות באוכלוסיית קשישים בקהילה עירונית כמו גם על הקשר למגורים באופן עצמאי.

מחקר פרוספקטיבי התערבותי זה עקב אחר 410 אנשים בני 75-95. משתתפי קבוצת הביקורת וקבוצת ההתערבות נוטרו באמצעות תוכנית התערבותית של בריאות הציבור. מידת השבריריות נמדדה בעזרת שאלון מדד tilburg לשבריריות (TFI) והגורמים הקשורים למגורים באופן עצמאי נותחו על ידי שאלונים מתוקפים.

לאחר שנה, השבריריות הפיזית שנמדדה בקבוצת הביקורת הראתה עלייה מובהקת (r=-0.11), בעוד שבקבוצת ההתערבות השבריריות נשארה אותו הדבר (עבור שניהם P>0.05). השבריריות הנפשית לאחר שנה בקבוצת הביקורת הייתה גבוה יותר גם היא (r=-0.19), כך גם בקבוצה של ההתערבות למניעת בדידות (r=-0.19). לעומת זאת, בקבוצת ההתערבות בה מנעו נפילות השבריריות הנפשית לא עלתה לאחר שנה ושבריריות סוציאלית לא עלתה כלל בכל תקופת המעקב. מידת השבריריות הכוללת בקבוצת הביקורת עלתה לאחר שנה (r=-0.19), בעוד שלא נרשמה עלייה בשבריריות הכוללת בקבוצת ההתערבות. ניתוח נתונים רב משתני הראה ששתי ההתערבויות כל אחת בפני עצמה היו קשורות בשברירות סופית נמוכה יותר. בנוסף לכך שבריריות גבוהה בבסיס וביקור רופא בשנה שקדמה למעקב היו קשורים באופן מובהק לשבריריות סופית גבוהה יותר, בעוד שמספר נפשות גבוה יותר המתגורר בבית ואיכות גבוהה יותר של איכות חיים פסיכולוגית (SF-12) היו קשורים כל אחד בפני עצמו בשבריריות סופית נמוכה יותר. רק בקבוצת ההתערבות למניעת נפילות לא הייתה עליה במידת המגבלות בביצוע פעילויות של חיי היום יום לאורך כל תקופת המעקב.

לסיכום, להתערבויות לשיפור בריאות הציבור למניעת נפילות ולמניעת בדידות יש השפעות חיוביות על מידת השבריריות ועל מגוריים עצמאיים באנשי האוכלוסייה הקשישה המתגוררים בביתם בקהילה העירונית.

מקור: 

Sanja Ožić, et al. (2020) Medicine (Baltimore) 99(8): e19145

נושאים קשורים:  אוכלוסייה קשישה,  שבריריות,  מניעת נפילות,  מניעת בדידות,  מחקרים
תגובות