היקף השוקיים

היקף שוקיים נמוך ושבריריות במבוגרים מעל גיל 80 הסובלים מסוכרת

חוקרים מצאו אומדן חדש ולא פולשני שיכול לשמש למעקב אחר שבריריות קשישים

09.11.2020, 15:34

שבריריות נתפסת היום כפקטור משמעותי במבוגרים הסובלים מסוכרת, אשר שיעורי התמותה והנכות שלהם עלו. מטרת מחקר זה הינה לבדוק את הקורלציה בין היקף השוקיים (CC) לבין שבריריות במבוגרים מעל גיל 80 הסובלים מסוכרת.

אנליזת חתך רוחבית בוצעה על נתונים של 426 מבוגרים מעל גיל 80 הסובלים מסוכרת. בקבלתם למחלקה נלקחו נתונים דמוגרפיים ופרמטרים מעבדתיים נרשמו. CC נמדד בחלק התחתון של הרגל הימנית בנקודת ההיקף המקסימלי. כל המשתתפים הסכימו להערכות שבריריות. שבריריות הוגדרה בעיקר תוך שימוש ב-Fried שהינו קנה מידה לפנוטיפ שברירי.

החוקרים מצאו כי רמות CC היו נמוכות משמעותית בקבוצת השבריריים לעומת הלא שבריריים (26.7 ± 4.0 לעומת 31.2 ± 4.0, P < 0.001, CC) נמצא בקורלציה שלילית עם אינדקס Fried לפנוטיפ שברירי (P < 0.001). ניתוח רגרסיה לוגיסטית של שבריריות חשפה כי גיל (יחס הסיכויים (OR),י1.368 רווח בר סמך 95%, 1.002-1.869; P = 0.049) ו-CC (OR) 0.756; רווח בר סמך 95%, 0.598-0.956; P = 0.019) היו פקטורי השפעה בלתי תלויים של שבריריות לאחר כוונון כל הערפלנים הפוטנציאליים. משתתפים עם CC שלישוני נמוך היו בעלי אינדקס Fried לפנוטיפ שברירי שהיה גבוה משמעותית מאשר אלו עם ערכי CC שלישוניים גבוהים. ערך הגבול הטוב ביותר לחיזוי שבריריות היה 29.3 סנטימטרים, הרגישות הייתה 75.0% והסגוליות הייתה 78.6%, השטח מתחת לעקומה (AUC) היה 0.786 (P < 0.001).

לסיכום, CC נמצא בקורלציה גבוה לשבריריות במבוגרים מעל גיל 80 הסובלים מסוכרת, מה שמעיד על כך שייתכן ו-CC יכול להוות כלי שימושי לבקרה על שבריריות גופנית בקשישים בקליניקה וכן במחקרים.

מקור:

Yun-Xia Zhu et al. (2020). BMC Geriatrics. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01830-2

נושאים קשורים:  היקף השוקיים,  שבריריות,  הזדקנות,  סוכרת,  מחקרים
תגובות