קוגניציה

תוכנית אימונים לשיפור יכולות קוגניטיביות יומיומיות

מחקר זה הראה כי השימוש תוכנית האימונים לקוגניציה יומיומית הציגה יתרונות משמעותיים בשיפור הקוגניציה במבוגרים

11.02.2021, 11:20

קוגניציה יומיומית היא מונח המתאר את היישום של מיומנויות קוגניטיביות ופתרון בעיות בסיסיות. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את היעילות של תוכנית האימונים לקוגניציה יומיומית לשיפור רמות הקוגניציה היומיומית והביצועים הקוגניטיביים הכלליים בקרב מבוגרים.

ניסוי מבוקר אקראי זה כלל מבוגרים בריאים. קבוצת הניסוי במחקר ביצעה תוכנית אימונים לקוגניציה יומיומית, וקבוצת הביקורת ביצעה תוכנית אימונים קוגניטיבית קונבנציונלית. הערכת ההתערבות בוצעה באמצעות מבחן Rapid Assessment of Cognitive Functions (ERFC) ובדיקת Everyday Cognition Battery (ECB).

המחקר כלל 237 משתתפים מתוכם 44 גברים ו-223 נשים, בגיל ממוצע של 73.45 שנים. המחקר הדגים הבדלים מובהקים סטטיסטית (p<0.001) בין קבוצת הביקורת לקבוצת הניסוי הן במבחן ה-ECB והן ב-ERFC.

השימוש בתוכנית האימונים לקוגניציה יומיומית הציגה יתרונות משמעותיים, הן מבחינת הביצועים הקוגניטיביים הכלליים והן מבחינת הביצועים הקוגניטיביים היומיומיים בהשוואה לתוכנית אימונים קוגניטיבית קונבנציונלית בקרב מבוגרים.

מקור: 

Gomez CS. Et al. (2021) BMC Geriatrics. 21:79

נושאים קשורים:  קוגניציה,  אימון קוגניטיבי,  מחקרים
תגובות