תמיכה חברתית

מהן השפעות משבר מקומי על מצבם הנפשי והבריאותי של קשישים?

מחקר שהתפרסם ב-The Gerontologist בדק מה היו השפעות מגפת SARS מ-2003 על קשישים שגרו באזורים אנדמיים מבחינת מצב דכאוני ומדד דלקת-CRP על פני 8 שנים

21.03.2021, 17:36
בידוד בימי קורונה. צילום אילוסטרציה

מחקר זה בחן את הקשר בין חשיפה למגיפת SARS בשנת 2003 לבין דיכאון ודלקת באוכלוסייה הקשישה בסין, במהלך 8 השנים לאחר המשבר. יתרה מזאת, המחקר בחן את האפקט של תמיכה ומעורבות חברתית.

המידע למחקר נלקח מ-China Health and Retirement Longitudinal Survey משנת 2011. במאגר ישנו מידע אודות 4,341 סינים בני 60 שנים ומעלה. לצורך המבדק, פקידים מקומיים ביררו אם התפרצות SARS ב2003 היווה משבר בהיסטוריה של הקהילה. מצב הדיכאון הוערך עד ידי מדד הדיכאון של המרכז לחקר אפידמיולוגי, ורמת הדלקת נמדדה לפי בדיקת CRP מדם ורידי של הנבדקים.

תוצאות המחקר, אשר נותחו בעזרת רגרסיה לוגיסטית רב-שלבית, חשפו כי אזרחים ותיקים סינים שגרו באזורים שנפגעו מהתפרצות הנגיף SARS נמצאו עם סבירות גבוהה יותר לעליית רמות CRP בדם שלהם ביחס לאלו שגרו בקהילות שלא נפגעו מהתפרצות הנגיף. יתרה מזאת, נמצא כי קשישים ללא תמיכה חברתית בקהילות שנפגעו מ-SARS היו בעלי סיכון מוגבר לסבול מדיכאון. בקרב קשישים סינים עם רמות מעורבות חברתית נמוכה, חשיפה של הקהילה ל-SARS נמצא קשור באופן חזק לעלייה ברמות CRP בדם שלהם.

מסקנת המחקר הייתה כי לחשיפה ברמת הקהילה למגפת ה-SARS היתה השלכות קשות על מצבם הבריאותי של קשישים סינים. עם זאת, יש לציין כי מעורבות חברתית או קשרים חברתיים תומכים של הקשישים נמצאו כמגנים נגד השפעות בריאותיות של התפרצות מקומית של SARS.

מקור: 

Haowei Wang, et al (2021) “Depression and Elevated Inflammation Among Chinese Older Adults: Eight Years After the 2003 SARS Epidemic”. The Gerontologist, March 2021. Vol. 61, Issue 2, P. 273–283, https://doi.org/10.1093/geront/gnaa219

נושאים קשורים:  תמיכה חברתית,  SARS,  מגפה,  דיכאון בקשישים,  מחקרים
תגובות