בריאות הפה

הקשר בין בריאות הפה לחולשה פיזית בחולים עם מחלות קרדיווסקולריות

חוקרים סבורים כי ישנו קשר הדוק בין בריאות הפה לשבריריות בחולים עם מחלות קרדיווסקולריות

21.04.2021, 10:06

ידוע כי בריאות הפה תורמת לשמירה על הבריאות הכללית וקשורה למרכיבים של חולשה פיזית בקרב קשישים. כמו כן, בעיות הקשורות לבריאות הפה הינן שכיחות יותר בחולים מאושפזים. עם זאת, חסרים דיווחים בנוגע לבעיות הקשורות לבריאות הפה בחולים עם מחלות קרדיווסקולריות. החוקרים ביקשו להעריך את הקשר בין בריאות הפה לחולשה פיזית בקרב חולים אלו.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, בו כללו חולים שאושפזו בשל מחלות קרדיווסקולריות בבית החולים בו עבדו, בין מאי 2014 לדצמבר 2018. הם העריכו את השבריריות הפיזית באמצעות ה-SPPB (Short Physical Performance Battery). כמו כן, העריכו מאפיינים של בריאות הפה, כגון מספר השיניים הנותרות, שימוש בשיניים תותבות, תמיכה בסגר הפה ומצב החניכיים.

החוקרים מצאו כי בעוקבה הנ"ל, שכללה 457 חולים, 111 (24.3%) חולים סבלו מחולשה פיזית. כאשר ביצעו אנליזת רגרסיה לינארית חד-משתנית, ראו כי מספר השיניים הקיימות והימצאות של תמיכה בסגר הפה, היו נמוכים באופן מובהק בקרב חולים עם חולשה פיזית, בהשוואה לחולים ללא חולשה כזו. מתאם על שם פירסון הצביע על כך שמספר השיניים נמצא בקורלציה מובהקת עם המצב התזונתי (r = 0.27) וציון ה-SPPBי(r = 0.24), חוזק האחיזה (r = 0.33) ומרחק ההליכה במשך 6 דקות (r = 0.26). כאשר ביצעו אנליזת רגרסיה ליניארית רבת-משתנים, נמצא כי מספר השיניים קשור באופן בלתי תלוי לשבריריות פיזית, לאחר נטרול ערפלנים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בריאות הפה קשורה באופן מובהק לשבריריות פיזית והמצב התזונתי, בחולים עם מחלות קרדיווסקולריות. החוקרים סבורים כי בריאות הפה יכולה להוות בדיקת סקר חשובה לסימפטומים מוקדמים המעידים על שבריריות ומנבאת את הסיכון לפתח תת-תזונה בעתיד.

מקור: 

Ogawa, M. et al. Journal of Cardiology 2021; 77(2); 131-138. https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2020.07.016

נושאים קשורים:  בריאות הפה,  שבריריות,  מחקרים,  מחלה קרדיווסקולרית
תגובות